Vyšlo septembrové číslo informačného bulletinu komory

Vyšlo septembrové číslo informačného bulletinu komory

Pridané dňa: 02.10.2017

Vyšlo septembrové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete okrem iného aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, ale aj právnu poradňu či informácie o benefitoch komory. V aktuálnom vydaní predstavujeme Sekciu sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
starostlivosti či Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Michalovce.

Aktuálne vydanie, ale aj staršie čísla si môžete prečítať cez knižnicu internetovej stránky SK SaPA prostredníctvom uvedeného odkazu.https://www.sksapa.sk/obsah/nasa-kniznica/bulletin.html

Želáme Vám príjemné čítanie,

redakcia bulletinu SK SaPA