Vyšlo nové júnové číslo informačného bulletinu SK SaPA

Vyšlo nové júnové číslo informačného bulletinu SK SaPA

Pridané dňa: 04.07.2017

Vyšlo nové júnové číslo informačného bulletinu SK SaPA

Vyšlo už v poradí tridsiate číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete príspevky venované slávnostnému oceňovaniu sestier a pôrodných asistentiek ocenením BIELE SRDCE na regionálnej úrovni, ale aj iné zaujímavé články. Aktuálne vydanie, ale aj staršie čísla si môžete prečítať cez knižnicu internetovej stránky SK SaPA prostredníctvom uvedeného odkazu.https://www.sksapa.sk/obsah/nasa-kniznica/bulletin.html


Želáme Vám príjemné čítanie,

redakcia bulletinu SK SaPA