VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Zdravotníckych novín Jany Andelovej

Pridané dňa: 05.03.2018

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Zdravotníckych novín Jany Andelovej

Bratislava 5. 3. 2018


1. Bude podľa vás postavená nová nemocnica na Rázsochach? (aj vzhľadom na to, že bola predložená vo vestníku výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu kliniky úrazovej chirurgie na Kramároch v predpokladanej hodnote takmer 1,8 milióna eur bez dph a známa je aj informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ku stavebným úpravám centrálneho prijímacieho oddelenia opäť na Kramároch)ä
Budovanie novej bratislavskej nemocnice pripomína nekonečný príbeh, keďže štát stavia nemocnicu Rázsochy už 33 rokov. Občania a zdravotníci sa už smejú z ministrov zdravotníctva, ktorí sa donekonečna dohadujú na tom, kde a z akých peňazí má budovať nová nemocnica, namiesto toho, aby ju už konečne začali stavať. Je veľmi ťažko uveriť tomu, že nová nemocnica na Rázsochách v bratislavskej mestskej časti Lamač má byť prevádzkovaná v roku 2023 po troch rokoch výstavby, keďže vieme, že nemocnicu začali stavať ešte v roku 1985 a viaceré vlády a ministri zdravotníctva ju za 33 rokov nevedeli dokončiť. Aj z tohto dôvodu je pochopiteľné, prečo sa ešte dnes ide rekonštruovať klinika úrazovej chirurgie na Kramároch, keďže je verejne známe, že činnosť nemocnice na Kramároch sa má postupne utlmiť. Nemocnica na Kramároch je totiž v takom dezolátnom stave, ktorý je nevyhovujúci nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotníkov, a situáciu je potrebné zlepšiť do času, kým sa postaví nová nemocnica na Rázsochách.

2. Je podľa Vás plánované búranie doterajšej stavby na Razsochách opodstatnené?
Zdravotníci nemajú dôvod neveriť znaleckým posudkom od odborníkov, ktoré mali jasne preukázať, že súčasná stavba či sa už jedná o štruktúru skeletu, alebo základov je nepoužiteľná z hľadiska súčasných konštrukcií. Nerozumieme však potom tomu, na čo potom štát dával ročne milióny eur na udržiavanie a konzerváciu takej rozostavanej stavby, z ktorej nielenže nebude funkčná nemocnica, ale ešte musíme zaplatiť za búranie celého komplexu. Štát údajne dodnes investoval do konzervácie a stráženia nemocnice 65 miliónov eur, pričom podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera jej zbúranie bude stáť ďalších 5 až 25 miliónov. Kto za toto bude zodpovedný? My sestry sme veľmi smutné z toho, že štát plytvá finančnými zdrojmi z verejného zdravotníctva a sám nechce oceniť našu náročnú prácu.

3. Ako predpokladáte, že sa zabezpečí personál novej UNB (aj vzhľadom na otvorenie nemocnice súkromníkom na Boroch)??
Novú nemocnicu si zaslúžia nielen pacienti, ale aj zdravotnícki pracovníci, vrátane sestier. Vítame, že budeme mať novú nemocnicu, otázka je, či v nej bude mať kto robiť, a za akých podmienok. Zdá sa, že súkromná nemocnica bude stáť skôr ako štátna. Finančná skupina Penta totiž začiatkom januára tohto roka požiadala stavebný úrad bratislavskej mestskej časti Lamač o územné konanie na výstavbu novej súkromnej nemocnice za vyše 100 miliónov eur, ktorej začiatok výstavby je naplánovaný už na rok 2018 s prevádzkou v roku 2021.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek