Vyjadrenie SK SaPA pre Hospodárske noviny

Pridané dňa: 02.08.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Hospodárskych novín Kristíny Böhmer

Bratislava 2. 8. 2016


Zvýšením kompetencií sestier by sa podarilo znížiť počet návštev u lekára. Čo všetko by sestry mohli mať v kompetenciách? Išlo by o starostlivosť o pacientov, ktorí si chodia len predpisovať lieky? Alebo by išlo o bežné preventívne prehliadky?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňuje na potrebu definovania kompetencií v súlade s najnovšími vedeckovýskumnými poznatkami. Sestry by už pri prvom kontakte s pacientmi formou prevencie, na základe získaných informácií mohli u nich včasne odhaliť rôzne chorobné stavy. Formou edukácie by mohlo dôjsť k riešeniu problému, jeho predchádzaniu a v neposlednom rade aj šetreniu finančných zdrojov v systéme. Stabilizovaní a chronickí pacienti by nemuseli navštíviť lekára len kvôli tomu, že si potrebujú predpísať lieky, ktoré im dochádzajú, respektíve zdravotnícke pomôcky (plienky, pomôcky na inkontinenciu). Vieme si predstaviť, že by sestry mohli predpisovať vybrané lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré už predtým pacientovi predpísal praktický lekár, respektíve špecialista. Som presvedčený, že rozumným zvýšením kompetencií sestier a pôrodných asistentiek by sa okrem šetrenia finančných zdrojov v systéme podarilo znížiť aj počet návštev u lekárov.

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a člen Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, riaditeľ kancelárie komory