Vyjadrenie SK SaPA pre Hospodárske noviny

Pridané dňa: 09.08.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Hospodárskych novín Kristíny Böhmer

Bratislava 9. 8. 2016


Zvýšením kompetencií sestier by sa podarilo znížiť počet návštev u lekára. Čo všetko by Podľa štatistík NCZI počet lôžok opätovne minulý rok klesol, čo je už dlhodobý trend. Rovnako však klesá aj počet sestier, podľa NCZI pripadalo na jedno pracovné miesto sestry 1,9 postele. To sú štatistiky, ako to ale vyzerá v praxi? O koľko hospitalizovaných pacientov sa musí sestra starať?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňuje na nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Prax je často oveľa horšia, ako to vyplýva zo štatistík. Zatiaľ, čo v Rakúsku má totiž jedna sestra na starosti 7 pacientov, na Slovensku by sa mala starať o trinástich, ale reálne sa často venuje tridsiatim. Najhoršia je situácia v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa jedna sestra nezriedka stará aj o sto ľudí, pričom okrem ošetrenia dekubitov často stíha podať len lieky či pripraviť lieky na druhý deň.
Zo štatistík SK SaPA vyplýva, že za posledných 8 rokov na Slovensku viac sestier a pôrodných asistentiek ubudlo, ako pribudlo. Zatiaľ, čo od roku 2009 do súčasnosti zo systému odišlo 6001 sestier a pôrodných asistentiek do starobného dôchodku, SK SaPA za rovnaké obdobie registrovala len 2102 nových sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú absolventkami. Pritom si treba uvedomiť, že v systéme chýbali ešte ďalšie stovky sestier a pôrodných asistentiek, ktoré boli na materskej a rodičovskej dovolenke, respektíve každoročne odchádzali pracovať do zahraničia.
To, že sestry a pôrodné asistentky reálne chýbajú v nemocniciach, svedčí aj fakt, že najznámejšia a najstaršia nemocnica na Mickiewiczovej ulici v Bratislave ruší jednu z dvoch interných kliník pre chýbajúce sestry na oddelení, pričom racionalizačné opatrenia aktuálne ohlásila aj Fakultná nemocnica v Trenčíne. Je absurdné, aby sa nedostatok sestier v 21. storočí riešil zatváraním oddelení namiesto toho, aby sa kompetentní snažili zatraktívniť povolanie sestier a pôrodných asistentiek a celkovo zlepšili ich pracovné podmienky, ktoré by zabezpečili ich stabilizáciu v systéme.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje konkrétne zdravotnícke zariadenia, vrátane zriaďovateľov na nedodržiavanie počtu sestier, ktoré sa majú starať o jednotlivých pacientov. Spätná väzba od nich svedčí o tom, že nie je záujem riešiť uvedený problém.
Na Slovensku bolo k 31. 5. 2016 celkovo registrovaných 42 415 sestier a pôrodných asistentiek (40 557 sestier a 1851 pôrodných asistentiek), z toho 41 526 žien a 819 mužov.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka