Vyjadrenie SK SaPA pre RTVS

Pridané dňa: 01.08.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora RTVS Michala Katušku

Bratislava 1. 8. 2016

Kandidátov na pozíciu riaditeľa odboru ošetrovateľstva vybrala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na základe odborných skúseností a doterajšieho pôsobenia pre sestry a pôrodné asistentky. Rešpektujeme rozhodnutie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, ktorý sa rozhodol pre PhDr. Tatianu Hrindovú, PhD. Pevne veríme, že nová ministerská sestra bude mať možnosť robiť potrebné zmeny, ktoré sestry a pôrodné asistentky tak dlho očakávajú.