VYJADRENIE SK SaPA pre týždenník Trend

Pridané dňa: 25.09.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky týždenníka Trend Márii Hunkovej

Bratislava 25. 9. 2016

Ako s odstupom času hodnotíte spoločný zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj s odstupom času hodnotí prijatie zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov za zlý a zbytočný, pretože diskriminačne upravuje platy sestier a iných zdravotníkov. Navrhovaná výška základnej zložky mzdy podľa názoru SK SaPA nedostatočná, pretože nevyjadruje hodnotu práce zamestnanca vo vzťahu k trhovému prostrediu, nekompenzuje čas trávený v práci, prípadné vystavenie sa negatívnym vplyvom, nezabezpečuje zamestnancovi zodpovedajúcu životnú úroveň a už vôbec nie je motivačná.

Priniesol zníženie miezd niektorým sestrám tak, ako ste avizovali? Ak áno, v akých nemocniciach?
Sestry mali do konca roku 2015 základné mzdy v rozsahu 640 až 994 eur mesačne v závislosti od špecializácie a počtu odpracovaných rokov, ako aj v závislosti, či pracovali v štátnej, alebo neštátnej nemocnici. Od 1. januára tohto roku to je od 695 do 824 eur bez ohľadu na to, ako dlho pracujú a v akom ústavnom zdravotníckom zariadení pracujú v štátnom, alebo neštátnom. Z vyššie uvedeného vyplýva, že na Slovensku sú aj také sestry, ktorým nový zákon priniesol zníženie miezd. Nám však nejde o to, aby bol dodržaný sľub bývalého ministra Viliama Čisláka, že žiadna sestra neklesne s platom, kvôli tomu sme výpovede určite nepodávali. My sme požadovali zvýšenie miezd a trvali sme na zvyšovaní miezd na základe odpracovaných rokov. My sme žiadali, aby sa prijali účinné opatrenia proti rozkrádaniu peňazí v zdravotníctve, aby sa peniaze využívali efektívne, a aby sa o pacientov staral dostatok zdravotníkov, lebo inak je pacient ohrozený. Spoločný zákon o odmeňovaní pre sestry nepriniesol žiadnu záruku platového postupu v práci. A práve toto nám najviac prekážalo v zákone. Sestra s dlhou praxou, ako aj nastupujúca sestra majú rovnaký plat.

Spôsobil prípadne odchod sestier zo slovenských nemocníc?
Viaceré sestry a pôrodné asistentky odišli po hromadných výpovediach do starobného alebo invalidného dôchodku, na materskú alebo rodičovskú dovolenku či do zahraničia. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek za prvých 5 mesiacov v tomto roku celkovo registruje 457 sestier a pôrodných asistentiek, ktoré odišli do starobného alebo invalidného dôchodku a ďalších 618 sestier, ktoré sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Podľa údajov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek za prvý polrok v tomto roku prešlo do zahraničia 59 sestier a pôrodných asistentiek. Skutočné čísla však môžu byť ešte vyššie vzhľadom k tomu, že napríklad v Rakúsku sestry a pôrodné asistentky nepotrebujú etickú spôsobilosť, ktorú vydáva SK SaPA. Komora taktiež nemá vedomosť o tých sestrách, ktoré odchádzajú pracovať do zahraničia na iné pracovné pozície ako sú napríklad opatrovateľky.
Aj s odstupom času je potrebné zdôrazniť, že tieto sestry prevažne nechceli odísť z nemocníc. To čo hlavne chceli, bolo upozorniť na túto zlú situáciu, na chobotnicu prisatú na tomto systéme a donútiť politikov, aby sa vážne zaoberali zmenou riadenia zdravotníctva a nastavili systém tak, aby fungoval efektívne nielen pre našich pacientov, ale aj pre zdravotníkov. A za to si treba tieto sestry vážiť, lebo aj za cenu osobných a profesionálnych strát urobili krok, ktorým prišli o prácu, istoty a rodinnú pohodu. Bývalý minister Čislák sa snažil túto situáciu zľahčovať a zavádzal verejnosť nepravdivými informáciami o výške platov sestier, ako aj dobrom fungovaní nemocníc, kde sa sestry do výpovedí zapojili, pričom každému bolo jasné, že to tak nie je. Zdravotníctvo prezentoval ako rezort, kde všetko funguje. Z objektívnych štatistických ukazovateľov domácich aj medzinárodných zdrojov je pritom zrejmé, že slovenské zdravotníctvo vykazuje nízku kvalitu efektivitu vzhľadom na finančné zdroje, ktoré doňho nalievame.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka