VYJADRENIE SK SaPA pre TASR

Pridané dňa: 23.09.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Kvetoslavi Mudríkovej

Bratislava 23. 9. 2016

Vo Vysokých Tatrách sa začala konferencia „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách otvorila konferenciu s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien." Dvojdňové odborné podujatie (23.-24.9.2016) sa koná pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, Európskej federácie sestier, a ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera.
Druhý ročník konferencie s medzinárodnou účasťou organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry. Na odbornom podujatí sa zúčastňuje vyše 150 sestier a pôrodných asistentiek, vrátane pozvaných významných hostí zo Slovenska a zahraničia. „Táto konferencia je zo strategického hľadiska veľmi dôležitá pre ošetrovateľstvo na Slovensku, aby ujasnili, kde sme a kam smerujeme,“ povedala v úvode prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je veľmi poctená, že tento rok prijal pozvanie generálny tajomník Európskej federácie sestier Dr. Paul de Raeve. „Všetkých Váš srdečne zdravím. Som veľmi šťastný, že vás tu všetkých vidím, pretože vy ste tu preto, aby ste navrhli, ako sa bude vyvíjať budúcnosť sestier na Slovensku. Som veľmi rád, že tu vidím kolegov z Poľska, Chorvátska, Českej republiky, a som veľmi rád, že prvý krát vidím sestru z Ukrajiny,“ povedal v úvode Dr. P. de Raeve. Slovenské sestry prišla osobne pozdraviť prezidentka Hlavnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Zofia Malas či predseda chorvátskej spoločnosti sestier pre liečbu bolesti Josip Bozic. Podujatie vo Vysokých Tatrách označila za výborný formát členka prezídia Českej asociácie sestier Mgr. Veronika Di Cara, ktorá sa zvlášť tešila na zaujímavú diskusiu. „Veľmi som rada, že som tu dnes s vami. Všetkým želám veľa nadobudnutých odborných pracovných skúseností a veľa šťastia do budúcnosti pri ich uplatňovaní do praxe,“ povedala v príhovore docentka Natalia Shygonska, PhD. z Ošetrovateľského inštitútu v Zhytomyre na Ukrajine.
Pozdrav od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera účastníkom podujatia odovzdal generálny riaditeľ Sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR MUDr. Boris Bánovský. Šéf rezortu zdravotníctva podľa jeho slov chce pokračovať v diskusii so SK SaPA so samotnými sestrami, vyjadruje podporu konferencii a všetkým účastníkom želá efektívne jednanie, ešte lepšiu diskusiu a najlepšie závery, ktoré by sa dali preniesť do praxe. Na konferencii sa osobne zúčastnila aj nová ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorá sa účastníkom v úvode priznala, že prežíva veľkú zodpovednosť, úctu a možno aj strach a obavu, či naplní všetky očakávania, ktoré vidí v očiach sestier a číta z ich mejlov. „Za toto miesto, na ktorom momentálne som, vďačím vašej viere v moje schopnosti. Som si vedomá toho, že človek nedokáže nič sám, spolu dokážeme meniť svet, meniť veci a ja verím, že sa nám to spolu podarí. Bola by som rada, keby ste ministerskú sestry vnímali ako niekoho, kto je vašim zástupcom, kto deklaruje vaše požiadavky, a kto presadzuje záujmy k tomu, aby sesterské povolanie získavalo atraktivitu a aby bolo povolaním, ktoré bude zaujímavým povolaním v rámci zdravotníckych povolaniach,“ uviedla v príhovore riaditeľka odboru ošetrovateľstva na MZ SR PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.
Cieľom dvojdňovej konferencie je diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch. Hlavnou témou sú kompetencie a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. V rámci sekundárneho zamerania konferencie sa bude diskutovať o ošetrovateľstve v klinických odboroch a multiodborovej kooperácii zdravotníckych odborov.
Veľké poďakovanie patrí partnerom podujatia, vďaka ktorým bolo možné zorganizovať odborné podujatie v hoteli Átrium v Novom Smokovci. Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Artspect. Organizátori taktiež ďakujú aj ostatným partnerom podujatia za pomoc: spoločnosti BH Komplet, Sarstedt, Zepter Slovakia, Schulke, PuliMedical, Ares, MultiMam, SACR (Slovenskej agentúre cestovného ruchu), mestu Levoča, mestu Vysoké Tatry, mestu Kežmarok, a spoločnosti Steiger. V neposlednom rade ďakujeme za spropagovanie podujatia mediálnym partnerom: odbornému časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, odbornému časopisu Pielegniarstwo Specjalistyczne (pielegniarstvo špecialistyčne), ukrajinskému vedeckému a odbornému časopisu „Master of nursing“, odbornému časopisu pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Florence.