Vyjadrenie SK SaPA pre organizáciu Demokracia v strednej Európe

Pridané dňa: 16.08.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na požiadavku o vyjadrenie editorky Rebecci Murray z organizácie Demokracia v strednej Európe (vydavateľa webzinu V4Revue (www.v4revue.eu).


Bratislava 16. 8. 2016


Naša organizácia sa momentálne podieľa na projekte financovanom Európskou úniou z prostriedkov Programu Erasmus+ s názvom “Learning about the causes and effects of gender (im)balance in Central Europe”. Jednou zo skúmaných oblastí, kde zbierame dáta je práve zdravotníctvo a chcela by som sa preto na Vás obrátiť so žiadosťou o poskytnutie štatistickej info o SK SaPA a to konkrétne, koľko má členov a koľko % z celkového počtu sú ženy a muži.
Na Slovensku bolo k 31. 5. 2016 celkovo registrovaných 42 415 sestier a pôrodných asistentiek (40 557 sestier a 1851 pôrodných asistentiek), z toho 41 526 žien a 819 mužov. Počet sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú v systéme, je takmer o 10 000 nižší, nakoľko sestry a pôrodné asistentky majú možnosť si na určité obdobie registráciu pozastaviť, čo aj využívajú kvôli prerušeniu povinnosti sústavne sa vzdelávať, ktorú od nich vyžaduje zákon.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka