Vyjadrenie SK SaPA pre News Media Holding

Pridané dňa: 30.11.2016

VYJADRENIE


Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky News Media Holding Márii Zerzanovej

Bratislava 30. 11. 2016


Koľko zdravotníckych sestier a pôrodných asistentiek súčasne pôsobí v slovenskom zdravotníctve?
Na Slovensku bolo k 31. 5. 2016 celkovo registrovaných 42 415 sestier a pôrodných asistentiek (40 557 sestier a 1851 pôrodných asistentiek), z toho 41 526 žien a 819 mužov.

Hovorí sa o ich nedostatku, nepomohlo by v tejto situácii zvýšenie kompetencií zdravotníckych asistentov?
Sestra potrebuje zdravotníckeho asistenta najmä pri zabezpečení základných ošetrovateľských potrieb pacientov ako sú hygiena, polohovanie, prebaľovanie či kŕmenie. Žiaľ, z navrhovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach práve tieto činnosti zdravotníckych asistentov vypadli. Takže nielenže, rozšírenie kompetencií zdravotníckym asistentom neodbremení sestry, ale naopak im ešte pridá viac práce.

Aký je v súčasnosti rozdiel v kompetencii pracovných povinností sestier a asistentov?
Medzi základné kompetencie zdravotníckeho asistenta patrí hygienická starostlivosť o pacienta, kŕmenie a polohovanie, meranie fyziologických funkcií, administratívne práce spojené s hospitalizáciou či podávanie inzulínov a heparínu. Sestra okrem iného koordinuje práce sanitárov a zdravotníckych asistentov, plánuje a organizuje ošetrovateľskú starostlivosť, spolupracuje s lekárom pri diagnostike a liečbe. Sestra ďalej odoberá biologický materiál, podáva lieky, ošetruje rany a invazívne vstupy, zavádza žalúdočné sondy, katetrizáciu močového mechúra u žien a edukuje pacientov, rodiny a komunity.

Aké najväčšie riziká vidíte v rozšírení kompetencií zdravotníckych asistentov? Môže sa ohroziť bezpečnosť pacienta?
V zdravotníctve je prísne určené, kto môže vykonávať aké úkony, aby boli pacienti v bezpečí a chránení, aby nedošlo ešte k väčšiemu poškodeniu zdravia, než je pacient postihnutý. V žiadnej z krajín Európskej únie nerobí asistent samostatne, vždy je pod dohľadom sestry. Zdravotnícky asistent môže so sestrou/pôrodnou asistentkou spolupracovať, ale nemôže samostatne rozhodovať.
Zdravotnícky asistent by napríklad nemal sám odoberať krv zo žily na vyšetrenie, ale spolupracovať pri odbere krvi. V mnohých prípadoch sa po odbere krvi na vyšetrenie častokrát následne podávajú infúzne preparáty, alebo výživu do žily, aby bol pacient čo najmenej traumatizovaný a preto odber krvi zdravotníckym asistentom v praxi nemá opodstatnenie. V tejto súvislosti je nutné poukázať na náročnosť odberu krvi u rizikových skupín pacientov ako sú napríklad obézni pacienti, podvýživení a onkologickí pacienti a pacienti v terminálnom štádiu.

Aké vzdelanie musí mať zdravotná sestra na výkon svojho povolania? Vyžaduje sa prax?
Sestra a pôrodná asistentka po strednej škole musí absolvovať trojročné vyššie odborné vzdelanie, respektíve vysokoškolské vzdelanie s celkovým rozsahom 4600 hodín. Zdravotníckemu asistentovi stačí pre vykonávanie povolania stredná zdravotná škola v rozsahu 2176 hodín. Takže áno, medzi vzdelaním sestier a zdravotníckych asistentov je veľký rozdiel a preto zdravotnícki asistenti nemôžu robiť všetky kompetencie sestier.

Aký plat má zdravotná sestra?
Základný plat sestry je od 695 do 824 eur v závislosti od špecializácie.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka