VYJADRENIE SK SaPA pre TASR

Pridané dňa: 24.09.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázku redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej k zvoleniu nového prezidenta SLK

Bratislava 24. 9. 2016


Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek gratuluje k opätovnému zvoleniu MUDr. Mariána Kollára do funkcie prezidenta Slovenskej lekárskej komory počas 32. snemu SLK. V tejto náročnej dobe nie je ľahké postaviť sa na čelo akejkoľvek organizácie. Nehovoriac o tom, že je omnoho zložitejšie obhájiť pozíciu, pretože delegáti snemu hodnotia aj výsledky za predošlé obdobie, v ktorom môže byť veľa úspechov, ale niekedy aj nedokončená práca. Spolupráca s prezidentom MUDr. Mariánom Kollárom so sestrami v porovnaní s bývalými vedeniami bola vždy korektná. SK SaPA želá staronovému prezidentovi SLK veľa síl, optimizmu, ale aj dobré vzťahy a súdržnosť, pretože tie sú dôležitým predpokladom dobre fungujúcej organizácie.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.,
prezidentka SK SaPA