Vyjadrenie SK SaPA pre denník Nový Čas

Pridané dňa: 16.08.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka Nový Čas Noema Hipká

Bratislava 16. 8. 2016


Ako je SK SaPA spokojná s takýmto objemom peňazí na budúci rok?
Štát bude šetriť na zdravotnej starostlivosti pre občanov, ale sám bude míňať viac. Vôbec sa nám to nepáči, pretože vedenia nemocníc už avizovali, že od októbra nebudú mať zdroje na vykrytie nákladov spojených s nárastom minimálnej mzdy od 1.1.2016, ako aj nákladov spojených s plnením zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, nakoľko nemocnice zatiaľ nedostali 55 miliónov €, ktoré im sľúbil bývalý minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Kde bude rozdiel 90 miliónov najviac chýbať? (napr. nákup zdravotníckeho materiálu, rekonštrukcia zdravotníckych zariadení, platy atď.).
Tieto peniaze budú chýbať predovšetkým pacientom, ale aj zdravotníckym a nezdravotníckym pracovníkom v rezorte. Dúfame, že tento výpadok nebude sanovaný vyššími doplatkami za zdravotnícke služby, ktoré sú už teraz na Slovensku podľa OECD jedni z najvyšších v Európskej únii. Plánované zníženie výdavkov na zdravotníctvo teda ráta s tým, že zo štátneho rozpočtu pôjde menej peňazí, ale na výbere zo zdravotných odvodov, teda od občanov pôjde v skutočnosti do zdravotníctva viac. Najviac nás mrzí, že štát nechce prispieť na záchranu potápajúceho sa zdravotníctva, ktorý čoraz viac pripomína „Titanik“, pričom sám na sebe šetriť nemieni, naopak, verejné výdavky majú stúpnuť. Občania tak budú podporovať mašinériu štátnych úradov, pričom o zlepšenie ich zdravia štát záujem nemá.

Ste spokojné so zvýšením platov v januári 2016 a sľúbeným zvýšením platov v januári 2017?
O žiadnom markantnom zvýšení platov sa doteraz nedá hovoriť, nakoľko mzdy sa mierne zvýšili iba služobne mladším sestrám a pôrodným asistentkám, ostatné ostali na tom istom, respektíve sa im základný plat znížil. Medzi sestrami pretrváva nespokojnosť s odmeňovaním ich práce a ich nedostatok sa týmto krokom určite nezlepší. Žiaľ, zatiaľ nemáme žiadne bližšie informácie o konkrétnom kroku zvyšovania platov v januári 2017.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka