VYJADRENIE pre agentúru TASR

Pridané dňa: 04.05.2017

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej

Bratislava 4. 5. 2017


SK SaPA nedávno povedala, že pre vyhlášku o asistentoch sa obráti na Európsku komisiu. Urobila komora tento krok? Ak áno, v akom je to štádiu, má od EK nejakú odozvu?
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. ešte v apríli osobne na Malte informovala predstaviteľov Európskej federácie sestier (EFN) o problematickej slovenskej legislatíve, ktorá zvýšila kompetencie zdravotníckym asistentom na úkor toho, že priniesla viac chaosu medzi zdravotníkmi a ohrozila poskytovanú zdravotnú starostlivosť, pričom celkovo vôbec nevyriešila problém s nedostatkom zdravotníkov. Komora upozornila predstaviteľov EFN, že Ministerstvo zdravotníctva SR prijalo túto vyhlášku napriek tomu, že SK SaPA voči nej vzniesla 22 pripomienok, z toho 9 zásadných pripomienok.

Ako hodnotia sestry vyhlášku o asistentoch v praxi? Je na oddeleniach chaos? Čo tento chaos spôsobuje? Ako sa k novým kompetenciám stavajú zamestnávatelia?
Sestry nepociťujú žiadnu zmenu, pretože tak ako komora už opakovane upozornila, viac sestier a ani zdravotníckych asistentov v systéme niet. Tí, ktorí už v systéme sú, vykonávajú svoje činnosti rovnako. Chaos v praxi môže spôsobiť nekoordinovanosť odborných činností, keďže sestra poskytuje pacientom komplexnú, individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť samostatne a zdravotnícky asistent vykonáva základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v oblasti tejto ošetrovateľskej starostlivosti. V zdravotníctve je prísne určené, kto môže vykonávať aké úkony, aby boli pacienti v bezpečí a chránení, aby nedošlo ešte k väčšiemu poškodeniu zdravia, než je pacient postihnutý. V žiadnej z krajín Európskej únie nerobí asistent samostatne, vždy je pod dohľadom sestry.
Prax na Slovensku ukazuje, že jediný kto pozitívne hodnotí vyhlášku o zvýšení kompetencií zdravotníckych asistentov, sú samotní zamestnávatelia.

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.,
člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek