VYHLÁSENIE: Zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek ponúkli kompromisný návrh

Pridané dňa: 04.02.2016

Bratislava 4. 2. 2016 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa prikláňa k návrhu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek v záujme vyriešenia krízovej situácie v slovenskom zdravotníctve, ktoré ponúka kompromisný návrh Vláde SR, v podobe Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve.

Kompromisný návrh vychádza z požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek zadefinovaných v Deklarácii o pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru, ktorú adresovali zástupcovia stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve predsedovi vlády Robertovi Ficovi v auguste minulého roku. Z dôvodov nesplnenia požiadaviek z Deklarácie sa následne sestry a pôrodné asistentky rozhodli dať výpovede.
Sestry a pôrodné asistentky žiadali, aby sa do zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov zakomponoval aj prvok motivácie pre stabilizáciu zdravotníckeho personálu v podobe zvyšovania platov za každé 3 roky praxe. Z pôvodnej požiadavky by sme vedeli upustiť v prípade ak by došlo k zvýšeniu koeficientu pre výpočet základnej zložky mzdy sestier a pôrodných asistentiek.
Návrh obsiahnutý v Memorande s Vládou SR sa týka nielen samotných miezd sestier, ktoré by mali byť upravené s účinnosťou od 1. 3. 2016, ale aj úpravy pomerov v zdravotníctve, ktoré ovplyvňujú kvalitu zdravotnej starostlivosti pre pacienta.
Požadujeme optimalizáciu počtu personálu v zdravotníckych zariadeniach, zavedenie kontrolného mechanizmu na dodržiavanie počtu personálu, zmenu systému financovania zdravotníckych zariadení. Platby musia kopírovať reálne náklady, efektívne a transparentné fungovanie zdravotníckych zariadení, a v neposlednom rade odstránenie negatívnych dopadov na zamestnancov v súvislosti s podaním výpovedí.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.,
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek