VYHLÁSENIE: SK SaPA žiada riaditeľov nemocníc, aby nevyháňali verejnosť zo zdravotníckych zariadení

Pridané dňa: 03.02.2016

Bratislava 3. 2. 2016 – Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je pohoršené konaním manažmentom Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline a Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, ktorí z nemocníc robia nedobytné pevnosti. Komora za posledné dni registruje prípady, keď boli z nemocníc vykázaní zástupcovia komory, ktorí sa snažili získať aktuálne informácie o situácii v zdravotníckych zariadeniach, ba dokonca aj novinári, ktorí si plnili svoju povinnosť získavať informácie pre verejnosť. SK SaPA považuje uvedené konanie manažérov nemocníc za nepochopiteľné a neprípustné vzhľadom k tomu, že tieto zdravotnícke zariadenia sú verejné inštitúcie, ktoré sú podľa platného tlačového zákona povinné vydavateľov periodickej tlače a tlačovým agentúram poskytovať informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti. SK SaPA požaduje od riaditeľov nemocníc na Slovensku, aby bezodkladne dodržiavali právo novinárov a verejnosti k prístupu informácií, aby sa verejnosť mohla dozvedieť aktuálnu úroveň zdravotnej starostlivosti, na ktorú majú občania nárok.


Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek