VYHLÁSENIE: MZ SR chce zákon o odmeňovaní zdravotníkov bez diskusie

Pridané dňa: 25.06.2015

VYHLÁSENIE RADY SK SaPA

Minister zdravotníctva chce zákon o odmeňovaní zdravotníkov bez diskusie so sestrami a pôrodnými asistentkami

Bratislava 25. 6. 2015 – Najvyšší predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so znepokojením prijali správu o pripravovanom návrhu zákona o spoločnom odmeňovaní pracovníkov z dielne MZ SR, nakoľko záver prác na príprave tohto zákona bol poznamenaný neúčasťou SK SaPA, ktorá nemala možnosť nesprávny názor ministerstva zvrátiť alebo aspoň modifikovať.

SK SaPA je pobúrená z konania ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, ktorý na zasadnutí Odvetvovej tripartity v rezorte zdravotníctva oznámil, že návrh zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníkov postúpi od 29. júna 2015 do medzirezortného pripomienkového konania. Uvedenú legislatívu totiž predkladateľ do dnešného dňa neprerokoval zo zástupcami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Pritom vo februári tohto roku na prvom pracovnom stretnutí minister Čislák sám sestrám navrhol opätovné stretnutie k otázke mzdového ohodnotenia s tým, že na takomto stretnutí by sa obe strany mali snažiť prispieť k obojstrannej dohode. Napriek tomu, že odvtedy ubehli štyri mesiace, predstavitelia SK SaPA dodnes neboli pozvaní na pracovné rokovanie k téme platov.

Minister zdravotníctva Viliam Čislák je tak jediný šéf rezortu zdravotníctva, ktorý sa doteraz nestretol s predstaviteľmi komory k otázke mzdového ohodnotenia. Rada SK SaPA verí, že minister nakoniec nepredloží návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania bez diskusie s predstaviteľmi sestier a naberie odvahu sadnúť si so sestrami za jeden rokovací stôl, ako to spravila jeho predchodkyňa ministerka Zuzana Zvolenská. V opačnom prípade sú predstavitelia komory rozhodnutí požiadať k tejto téme o stretnutie predsedu vlády SR Roberta Fica. Sestry na Slovensku si želajú ministra, ktorý bude mať úprimný záujem riešiť problémy zdravotníkov a bude uprednostňovať dialóg s odborníkmi pred dominantnými rozhodnutiami z Ministerstva zdravotníctva SR.

Keďže v tejto chvíli nepoznáme obsah návrhu zákona a MZ SR nám pri jeho vyžiadaní oznámilo, že návrh zákona ako celok ešte nie je pripravený, viac sa k uvedenej legislatíve vyjadríme, keď budeme mať dostatok informácií.

Rada SK SaPA:

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA

PhDr. Margita Kosturíková, viceprezidentka pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach
PhDr. Iveta Drahoňová, viceprezidentka pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach
PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka pre pôrodnú asistenciu

PhDr. Milan Laurinc, dipl. s., člen Rady SK SaPA za  Bratislavský samosprávny kraj

PhDr. Dana Zrubcová, PhD., členka Rady SK SaPA za  Nitriansky samosprávny kraj

Mgr. Renáta Popundová, členka Rady SK SaPA za  Banskobystrický samosprávny kraj

PhDr. Jarmila Letašiová, členka Rady SK SaPA za  Žilinský samosprávny kraj

Mgr. Ľubica Husárová , členka Rady SK SaPA za  Prešovský samosprávny kraj

Mgr. Zuzana Haladová, členka Rady SK SaPA za  Trnavský samosprávny kraj

Jana Gazdíková, členka Rady SK SaPA za  Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Ivana Rónayová, členka Rady SK SaPA za  Košický samosprávny kraj

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vznikla v roku 2002 ako jediná zákonom zriadená stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Jej úlohou je okrem iného chrániť odborné záujmy svojich členov. SK SaPA  má v aktívnom registri k 9. 6. 2015 spolu 43 466 sestier a pôrodných asistentiek, z toho je 25 054 členiek.