Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien

Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien

Pridané dňa: 21.09.2017

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes vo Vysokých Tatrách otvorila tretí ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien. Dvojdňovú konferenciu v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera.
"V mene Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vás tu všetkých srdečne vítam. Prajem Vám, aby sme tu mali dobrú atmosféru a konštruktívnu diskusiu. Želám si, aby konferencia, ktorú sme sa rozhodli organizovať ako veľké strategické podujatie komory zamerané na ciele a budúcnosť ošetrovateľstva, naplnilo svoj cieľ," povedala v úvode prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Pozdrav od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera účastníkom podujatia odovzdala doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. , ktorá prítomných ubezpečila, že minister zdravotníctva sa chcel na podujatí osobne zúčastniť, no nedovolili mu to pracovné povinnosti v súvislosti so záujmom Slovenska o Európsku liekovú agentúru na Slovensko. Štátna tajomníčka vyzdvihla prácu sestier a ubezpečila ich, že na MZ SR sú pripravené viaceré materiály, ktoré by mali zlepšiť podmienky pre prácu slovenských sestier. "Z úst zástupcov ministerstva počujeme, ako nás máte radi, tak nás zaplaťte, pretože bez platov nás nebudete mať. Pokiaľ sestra nebude mať na Slovensku minimálne 2000 eur na výplatu, nebude pracovať," povedal za búrlivého potlesku zúčastnených predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. Slovenské sestry prišla osobne pozdraviť prezidentka Hlavnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Zofia Malas, podpredsedníčka Maďarskej spoločnosti sestier MESZK Dr. Katalin Papp, PhD., či docentka Natalia Shygonska, PhD. z Ošetrovateľského inštitútu v Zhytomyre na Ukrajine.

Cieľom dvojdňovej konferencie je diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch. Hlavnou témou je vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asistentiek z medzinárodného hľadiska. Na konferencii sa diskutovalo o stratégii rozvoja ošetrovateľstva a PA v zahraničí, systéme vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, nových kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek či potrebe zdravotníckeho asistenta, či právnom povedomí.
Veľké poďakovanie patrí partnerom podujatia, vďaka ktorým bolo možné zorganizovať odborné podujatie v hoteli Átrium v Novom Smokovci. Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Artspect. Organizátori taktiež ďakujú za pomoc partnerom podujatia (spoločnosti Sarstedt, PuliMedical, Slovcare, Zepter Slovakia, Schulke,VIDRA a spol, Multi-Mam, MARY KAY, HUM-ARJO-NIC), ako aj ostatným parnterom podujtia (mestu Levoča, mestu Vysoké Tatry, mestu Kežmarok, a mestu Poprad). V neposlednom rade ďakujeme za spropagovanie podujatia mediálnym partnerom: odbornému časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, odbornému časopisu Pielegniarstwo Specjalistyczne (pielegniarstvo špecialistyčne), ukrajinskému vedeckému a odbornému časopisu „Master of nursing“, odbornému časopisu pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Florence.