Vo Svidníku sa na Medzinárodnom dňa sestier stretlo 120 sestier

Vo Svidníku sa na Medzinárodnom dňa sestier stretlo 120 sestier

Pridané dňa: 21.06.2015

Vo Svidníku sa na Medzinárodnom dňa sestier stretlo 120 sestier

Dňa 15. 5.2015 sa konali oslavy Medzinárodného dňa sestier v RK Sa PA vo Svidníku. Už niekoľko rokov sa sestry s radosťou zúčastňujú tohto podujatia Aj tento rok sa stretlo 120 sestier. Po odbornej časti nasledovalo oceňovanie sestier.

Biele srdce dostala pri odchode do dôchodku Mária Hrehová -Hrejová za dlhoročnú prácu v RK Sa PA, ale aj v SK Sa PA.
Pri tejto príležitostí dostali ďakovné listy aj jubilujúce sestry pri 50 a 60 výročí života a to: Oľga Babejová, Svetlana Juhásová. Mgr. Valentína Kandrava, Eva Keselicová , Iveta Kucerová, Gabriela Kudlíková, Mgr. Ľuboslava Mikulová, Mgr. Anna Pisanská, Gabriela Štefančíková, Darina Zelizňaková, Magdaléna Žulkovská, Darina Barillová, Zuzka Bilenka, Anna Boršovská, Irena Dvorská, Maria Ferencíková, Mária Ivančová, Darina Lukčová, Anna Tkačová , Emilia Vasilišinová, Márie Šturaková, Viera Zavodová, Márie Vanatová, Ľuba Kočanová (časť z ocenených je na fotografii)
„Je to príjemné a milé, morálne ocenenie, ktoré bolo pre mnohých aj prekvapením . Som rada, že ocenené sestry patria k tým, ktoré si aj v hektickej dobe zachovali atribúty akými je ľudský prístup,láska, humánnosť a zodpovednosť Majú zodpovedný prístup nielen k práci, ale aj k svojim spolupracovníkom a nadriadeným. Je to generácia sestier, ktorá môže byť vzorom pre mnohé mladé a začínajúce sestry. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére do neskorého večera a k tomu prispelo aj vystúpenie deti zo Základnej umeleckej školy vo Svidníku,“ povedala pri oceňovaní prezidentka RK SaPA vo Svidníku Mgr. Nadežda Čemová, ktorá oceneným sestrám popriala všetko najlepšie v profesijnom ale aj osobnom živote.