Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Trnave spojené s odborným seminárom

Pridané dňa: 01.03.2017

Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trnave

Valné zhromaždenie delegátov Regionálnej komory Sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trnave spojené s odborným seminárom sa bude konať dňa 30. marca 2017 o 16.00 hod. v priestoroch kina Hviezda.

Program:
Prezentácia
Otvorenie – privítanie delegátov VZ
Návrh a predloženie programu
Návrh a voľba pracovného predsedníctva
Správa o činnosti RK SaPA Trnava za rok 2016
Správa o činnosti kontrolného výboru RK za rok 2016
Správa o kontrole delegačných listov, vyhlásenie
Návrh rozpočtu na rok 2017
Diskusia k predneseným správam a návrhu rozpočtu
Návrh a voľba delegátov na Snem SK SaPA 2017
Hlasovanie o predložených správach a rozpočte
Správa návrhovej komisie - uznesenie
Záver Valného zhromaždenia