V Trnave diskutovalo 200 sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

V Trnave diskutovalo 200 sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Pridané dňa: 18.06.2015

V Trnave sa stretlo 300 sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Tristo účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Srbska sa dnes stretlo v Trnave na VIII. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziolóogii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, aby prediskutovali aktuálne témy a otázky vo svojej oblasti.

“Veľmi sa teším, že som sa dnes mohla zúčastniť na tomto odbornom podujatí. Pevne verím, že si odtiaľto nielenže odnesiete vela odborných poznatkov, ale že budeme mať možnosť aj spolu diskutovať,” povedala v úvode prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. pa. a.

Počas dvoch dní v piatich odborných blokoch vystúpi štyridsať prednášajúcich. Podujatie organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostliosti v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Trnava, Klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Trnava a Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Záštitu nad podujatím prevzali riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Ing. Martin Neštický MBA a dekan Fakulty zdravotníctva SP, Trnavskej univerzity v Trnave prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.