V niektorých nemocniciach začali nahrádzať sestry špecialistky zdravotníckymi záchranármi

V niektorých nemocniciach začali nahrádzať sestry špecialistky zdravotníckymi záchranármi

Pridané dňa: 27.12.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA


V niektorých nemocniciach začali nahrádzať sestry špecialistky zdravotníckymi záchranármi

Bratislava 27. 12. 2015 – Na niektorých oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny (AIM) a Jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v slovenských nemocniciach začali nahrádzať kvalifikované sestry špecialistky zdravotníckymi záchranármi, čím môže dôjsť k priamemu ohrozeniu kvality špecializovanej intenzívnej starostlivosti a života pacientov. Upozorňuje na to Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s tým, že zdravotnícki záchranári nemajú príslušné vzdelanie na výkon tohto povolania.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa na základe podnetov z terénu opakovane stretáva s neoprávneným zamestnávaním zdravotníckych záchranárov na oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny (AIM) a Jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). „Na základe platnej legislatívy musíme zamestnávateľov upozorniť, že nedostatok sestier nemôže byť kompenzovaný nadbytkom zdravotníckych záchranárov v praxi. Manažmenty ústavných zdravotníckych zariadení týmto vedome porušujú Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technického vybavenia jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení,“ konštatoval predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti a člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
SK SaPA vyzýva zdravotnícke zariadenia, aby dodržiavali platnú legislatívu v oblasti personálneho zabezpečenia ústavných zdravotníckych zariadení a zriaďovateľov, aby vykonali kontroly a vyvodili opatrenia. Ako ďalej povedal predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti a člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., zdravotnícky záchranár ako erudovaný profesionál môže pracovať v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ale len na oddeleniach Urgentného príjmu. Pre prácu na oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny a Jednotkách intenzívnej starostlivosti nemá potrebnú odbornú spôsobilosť.
Na základe Výnosu MZ SR musia byť v každej zmene na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaní sestra na oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny maximálne dvaja pacienti, na Jednotkách intenzívnej starostlivosti maximálne traja pacienti. Do tohto počtu sa nezarátava sestra, ktorá poskytuje anestéziologickú starostlivosť na operačnej sále. V každej zmene musí byť najmenej jedna sestra špecialistka s príslušným profesijným titulom. Vzhľadom na akútny stav pacientov a náročnosť pracovných činností je nevyhnutné, aby bol v každej zmene na týchto pracoviskách k dispozícii jeden zdravotnícky asistent, alebo sanitár. Bez dostatočného počtu zdravotníckeho personálu by mohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu kvality špecializovanej intenzívnej starostlivosti a života pacientov. Zdravotnícky asistent je súčasťou tímu ústavných zdravotníckych zariadení, ale nenahrádza sestru.
„Uvedomujeme si, že na Slovensku podľa štatistík OECD chýba vyše 12 000 sestier. Ministerstvo zdravotníctva SR by malo preto efektívne plánovať ľudské zdroje a ako regulátor usmerňovať vzdelávanie v jednotlivých zdravotníckych odboroch,“ dodal predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti a člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.