V Českých Budějoviciach sme dohodli ďalšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania a ochrany duševného zdravia na pracovisku

V Českých Budějoviciach sme dohodli ďalšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania a ochrany duševného zdravia na pracovisku

Pridané dňa: 26.10.2017


Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s členkou Prezídia a Rady Mgr. Zuzanou Haladovou, dipl. s. zúčastnili I. ročníka konferencie „ Sestra v proměnách časů“ s podtitulom Profese sestry v širších souvislostech, aneb nejen o vzdělávaní,“ ktorý dňa 12. septembra 2017 v Českých Budejoviciach organizoval Spolok vysokoškolsky vzdelaných sestier. Predstavitelia komory s českými kolegyňami dohodli ďalšiu spoluprácu nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti ochrany duševného zdravia na pracovisku výmenou informácií, skúseností a postrehov.

Konferenciu organizoval Spolok vysokoškolsky vzdelaných sestier v spolupráci so Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladateľstvom Grada.
Pri bohatom odbornom programe najviac zarezonovala téma vzdelávania a nedostatku sestier, o ktorej nasledovala bohatá diskusia aj v kuloároch. Konferenciu otvorila dekanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Valéria Tóthová, Ph.D. a prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Mgr. Jana Maňhalová.
Konferencia bola rozdelená na vyžiadané prednášky, študentskú sekciu a E-poster sekciu. Na podujatí vystúpila prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá účastníkov informovala o aktivitách SK SaPA v oblasti vzdelávania a kompetencií sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Uvedené vystúpenie na príspevok ocenilo aj prezídium SVVS, ktoré vo svojej správe uviedlo: „Veľmi inšpiratívny bol bol príspevok prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivety Lazorové, dipl. p. a. Aktivity Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v oblasti vzdelávania a kompetencií sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Činnosťami, ktoré komora realizuje, vrátane ich uskutočnených protestných akcií, si slovenské sestry vydobyli viditeľné partnerské miesto na spoločensko-politickom poli.“