V Brezne ocenili sestry na dva krát

V Brezne ocenili sestry na dva krát

Pridané dňa: 15.06.2016

Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni v Regionálnej komore v Brezno sa konalo na dvoch celoslovenských konferenciách sestier.
V regióne Brezno sa ocenenie odovzdávalo dňa 20.5.2016 na Pediatrickej konferencii na Táloch. Ocenenie odovzdala organizátorka a zároveň členka RK SaPA v Brezne, Mgr. Zina Veždúrová. Ocenené boli v kategórii Sestra v praxi Marcela Goceliaková, Bc. Zuzana Ridzoňová, Katarína Kániková a Markéta Šuránková. Druhé ocenenie sa konalo 27.5.2016 na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v psychiatrii - Predná Hora. Ocenenie odovzdala prezidentka RK SaPA v Brezne. Ocenené boli v kategórii Sestra v praxi Mgr. Darina Gešková a Mgr. Marianna Hajdúková. Oceneným blahoželám a prajem im veľa úspechov v praxi.
Markéta Šuránková
prezidentka RKSaPA v Brezne