Týždenník Trend: Odvracajú sa zdravotníci od štátu alebo je to naopak?

Pridané dňa: 28.09.2017

Odvracajú sa zdravotníci od štátu alebo je to naopak?

(28.09.2017; Trend; č. 39, Ekonomika, Zdravotníctvo , s. 20,21; Mária Hunková)

Hromadné výpovede v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb ukázali, že pre zdravotníkov nie je podstatná iba výška mzdy

Mária Hunková

Nebudem tolerovať, že si niekto vyťahuje hrozienka, povedal minister Tomáš Drucker, keď informoval o hromadnom odchode zdravotníkov z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. K 1. novembru tam podalo výpoveď 11 lekárov, chcú prejsť do súkromného centra intervenčnej rádiológie. Sídliť má v petržalskej nemocnici Medissimo, patriacej Pente. Tá okrem toho, že im prenajme priestory, ako zistil denník Sme, zakúpi aj potrebné vybavenie.

Odchádzajúci doktori budú v súkromnom centre poskytovať medicínsky náročnú a finančne lukratívnu liečbu. A ako spomenul aj minister, nemusí ich trápiť, či získajú zmluvy s poisťovňami, alebo nie. Väčšina ich výkonov je neodkladná, a teda automaticky hradená. Okrem toho v novom zariadení budú zarábať viac ako v NÚSCH, kde je priemerná mzda lekárov tritisíc eur.

Voľný trh práce

Na prvý pohľad to vyzerá, akoby sa zdravotníci rozhodli zmeniť pracovisko len kvôli peniazom. Podľa Ivana Vuleva, jedného z odchádzajúcich lekárov a spolumajiteľa firmy Cinre, ktorá má prevádzkovať nové centrum, to však nie je o tom. Ako povedal v rozhovore pre Sme, keby im išlo o peniaze, sú v zahraničí. ,,Odchádzame preto, lebo chceme túto liečbu vykonávať v adekvátnych podmienkach pre nás aj pre pacientov," dodal. Pre neho osobne mal byť rozhodujúcim bodom zlomu, keď mali v ústave havarijnú núdzovú prevádzku na jedinom angiografe, ktorý majú.

Odchody zdravotníkov zo srdcovo-cievneho ústavu neboli ojedinelé. Sám minister spomenul, že Univerzitnú nemocnicu v Bratislave opúšťajú neurológovia či špecializované sestry. Posledné roky odišli odborníci napríklad aj z Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Dôvody týchto odchodov nie sú známe, no stav nielen týchto štátnych nemocníc poznáme všetci.

,,Zdravotnícki pracovníci pôsobia na voľnom trhu práce a v žiadnom prípade by sme pohyby nezjednodušovali iba na to, že lekári či iní zdravotnícki pracovníci odchádzajú zo štátnych zdravotníckych zariadení. Tieto pohyby sa dejú aj naopak," komentuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Prestupy sa týkajú skôr väčších miest, kde je viac pracovných príležitostí. Práve v týchto mestách sa však odohráva tá najťažšia medicína.

Výhody štátnych nemocníc

Univerzitné a fakultné nemocnice, ktoré sú vysoko špecializované, dávajú zdravotníckym pracovníkom lepšie možnosti nadobúdať cenné skúsenosti z liečby najťažších diagnóz. ,,Umožňuje im to byť pri inovatívnych operáciách, čím získavajú viac skúseností a profesionálne rastú. To, samozrejme, aj zvyšuje ich hodnotu a uplatniteľnosť na zdravotníckom trhu. A to nielen na tom slovenskom," dodáva k dôvodom, prečo môžu byť štátne nemocnice pre zdravotníkov zaujímavé, analytik INEKO Dušan Zachar.

Spomína tiež zákonom garantovaný mzdový automat v nemocniciach, ktorý sa odvíja od výšky priemernej mzdy, a s ním súvisiace výrazné zvyšovanie miezd zamestnancov ústavných zariadení. Okrem rastúcich dlhov prináša aj postupne sa meniaci pohľad na to, či sa oplatí lekárom otvoriť si vlastnú súkromnú prax. So zvyšujúcimi sa garantovanými mzdami v nemocniciach úzko súvisí nižšia chuť riskovať neisté príjmy súkromnej ambulancie, hovorí D. Zachar.

No tak by to nemalo byť natrvalo. Ako už skôr naznačilo súčasné vedenie ministerstva, chcú presadiť odmeňovanie na základe zásluhovosti. ,,To znamená, že zdravotnícki pracovníci budú odmeňovaní nielen podľa odpracovaných rokov, ale aj podľa dosiahnutých špecializácií, odpracovaného objemu práce a jej náročnosti," priblížila TRENDU Z. Eliášová.

Plesnivé steny a hrdzavé postele

A ako vidia prácu pre štátne nemocnice samotní zdravotníci? Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v závere minulého roka robila prieskum, z ktorého vyplynulo, že sestry a pôrodné asistentky sú najviac nespokojné nielen so svojom mzdou, ale aj s prepracovanosťou a minimálnou podporou zamestnávateľov pri sústavnom vzdelávaní. To je podľa šéfky komory aj odpoveď na otázku, kde sa štát môže postarať, aby zdravotníci boli ochotní pracovať pre štátne zdravotnícke zariadenia a neodchádzali za lepšími podmienkami do súkromných zariadení alebo do zahraničia. ,,Zdravotníkov odrádza nevyhovujúce pracovné prostredie. Uvedomujú si, že v priestoroch s plesnivými a zatečenými stenami či nepolohovateľnými a hrdzavými posteľami sa nedajú ošetrovať pacienti tak, ako boli učení v školách," pomenúva situáciu a dôvody odchodov prezidentka komory Iveta Lazorová.

Už študentov rýchlo odradí nevyhovujúce prostredie, kde sa dá veľmi ťažko poskytovať kvalitná ošetrovateľská starostlivosť. V takýchto podmienkach ťažko predídu nemocničným nákazám či preležaninám.

Všímajú si tiež nevyhovujúci manažment práce na jednotlivých oddeleniach, veľa nadčasových hodín či unavené a vyčerpané sestry. ,,Je realitou, že v niektorých súkromných zariadeniach sa lepšie pracuje, pretože majú nové priestory a moderné technológie. Platy v súkromných nemocniciach a v nemocniciach samospráv sú o niečo nižšie ako v štátnych," dodáva.

Rezort: Investujeme do nemocníc

V prípade lekárov je, pokiaľ ide o mzdy, situácia zrejme rozdielna a súkromné zariadenia ich lákajú k sebe aj možnosťou lepšieho zárobku. Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár hovorí aj o iných dôvodoch. ,,Väčšinou je motiváciou odborný rast, iné materiálne podmienky a vybavenosť nemocníc. Často aj spoznávanie iných systémov manažovania zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách," hovorí.

Vo vyspelých štátoch sú vysoko špecializované ústavy a univerzitné nemocnice stredobodom záujmu, kde pracujú tí najkvalitnejší odborníci. Ako hovorí prezident Slovenskej lekárskej komory, treba si uvedomiť, že tieto pracoviská sú unikátne a ťažko nahraditeľné, a ak sa ohrozí ich chod, tak strácame niečo, čo sa budovalo celé roky a desaťročia. ,,Odborné znalosti v medicíne sú vždy výsledkom kolektívneho poznávania a odovzdávania vedomostí a skúseností. Každý odborník na špičkovom pracovisku má svoju úlohu a jeho nahradenie je komplikovaná a nákladná záležitosť," dodáva.

Z. Eliášová reaguje, že rezort neustále podniká kroky na zlepšovanie situácie. ,,Nemocnice postupne investujú do zlepšenia svojho materiálno-technického a prístrojového vybavenia, modernizácie zariadení v záujme lepších pracovných podmienok pre zdravotníckych pracovníkov a ďalšieho skvalitňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti," hovorí a pripomína, že tento rok do nemocnícinvestovali viac ako 70 miliónov eur.

Peniaze sú určené aj na prístrojové vybavenie, ktoré má uľahčiť prácu zdravotníkom. Sestrám ju majú uľahčiť tisícky nových polohovateľných nemocničných postelí, ktoré rezort centrálne obstaráva. Hovorkyňa tiež pripomína plánovanú modernizáciu a zlepšenie fungovania urgentných príjmov a možnosti nemocníc investovať do zlepšenia podmienok aj prostredníctvom eurofondov. K dispozícii majú 153 miliónov eur, no v skutočnosti ich môžu čerpať len zariadenia bez dlhov. Ku koncu vlaňajška bola v pluse len jedna fakultná nemocnica, v Nitre.

Súkromníci sú efektívnejší

Čo ponúkajú súkromné nemocnice zdravotníkom? D. Zachar hovorí, že súkromné zariadenia väčšinou fungujú efektívnejšie. Nie je v nich prezamestnanosť, obstarávania fungujú ekonomickejšie, procesy sú viac optimalizované a je jednoduchšie v nich presadiť inovatívne postupy. Línia zodpovednosti je jednoznačnejšia, kompetencie a úlohy jednotlivých pracovníkov sú jasnejšie stanovené, a tým aj vynútiteľnejšie. ,,Toto všetko prináša dobre manažovanému zariadeniu peniaze, ktoré môže použiť na rozvoj alebo na lepšie ohodnotenie svojich zamestnancov," dodáva.

Najviac súkromných nemocníc je v rukách Sveta zdravia, akciovej spoločnosti skupiny Penta. Jej riaditeľka ľudských zdrojov Dana Miňová hovorí, že majú dlhodobú koncepciu a stratégiu pre rozvoj a vedenie svojich ľudí. Napríklad ich vzdelávajú nad rámec zákona. Nielen v medicínskych, ale aj nemedicínskych oblastiach, ako je komunikácia, zvládanie konfliktov alebo ekonomika v zdravotníctve. Kľúčoví lekári a sestry majú určené individuálne plány svojho rozvoja. ,,Veľmi dôležitým faktorom, ktorý pozitívne vnímajú aj noví zamestnanci, je mohutné tempo investícií a systémových zmien v našich nemocniciach a poliklinikách," hovorí.

Motivovať a vzdelávať sa snaží svojich pracovníkov aj Agel. Snažia sa podporovať úzku spoluprácu na všetkých úrovniach, či už ide o vrcholový alebo stredný manažment. ,,Zamestnanci skupiny Agelsa pravidelne stretávajú, nadväzujú vzťahy napríklad na firemných športových hrách, konferenciách, sympóziu a spoločných školeniach. Obojstranná podpora a participácia na korporátnych projektoch majú významný podiel na zvyšovaní odbornosti personálu," dodáva hovorkyňa Alžbeta Sivá.

News and Media Holding, ktorý vydáva TREND, a Svet zdravia patria spoločnosti Penta.

---

V štátnych nemocniciach majú doktori garantovaný pravidelný rast miezd, súkromná prax je rizikom

---

3 000 eur je priemerná mzda lekárov v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb