TV Markíza: Sestry chcú viac

Pridané dňa: 12.08.2016

Sestry chcú viac

(11.08.2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 12/27; Veronika Ostrihoňová / Zlatica Švajdová Puškárová, Patrik Švajda)

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka:

"Vypisovať recept namiesto lekára či vyberať kanylu zo žily."

Patrik Švajda, moderátor:

"Podľa zákona toto zdravotné sestry robiť nesmú. Podľa nich ale v preplnených ambulanciách aj takto zastupujú lekárov."

Zlatica Švajdová Puškárová:

"Áno, aj preto apelujú na ministra zdravotníctva, svoju nadprácu chcú oceniť."

Veronika Ostrihoňová, redaktorka:

"Tragický prípad sa stal v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici pred dvanástimi rokmi - sestra zamenila pacientom transfúzie s krvou, jedna žena pre to zomrela. Súd uznal vinnou zdravotnúsestru, nie lekára."

(začiatok archívneho záznamu)

Neuvedený:

"Ťažko znáša najmä to, že prakticky celý záver tohoto trestného konania je taký, že je jedinou, ktorá je zodpovedná za následok, ktorý nastal."

(koniec archívneho záznamu)

Milan Laurinc, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek:

"Transfúzie môže podávať len lekár, nie sestra."

Veronika Ostrihoňová:

"Tento extrémny prípad podľa člena komory sestier Milana Laurinca ilustruje to, s čím sa v praxi stretáva denne. Sestry vraj bežne robia zákroky, ktoré nemajú v popise práce, napríklad cievkovanie či zavedenie kanyly do žily."

Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA:

"Buď z dôvodu prevádzkových potrieb oddelenia, alebo z dôvodu nedostatku jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov."

Veronika Ostrihoňová:

"Povinnosti sestier určuje vyhláška stará vyše desať rokov. Komora preto žiada zmenu. Chcú, aby zákon presne určil, čo majú robiť, a špecializovaným sestrám pridal kompetencie."

Ľubica Husárová, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek:

"Viem si predstaviť, že by sestry predpisovali lieky pacientom, ktorí sú stabilizovaní, v dlhodobej starostlivosti praktického alebo špecializovaného lekára, takisto niektorý špecializovaný materiál, niektoré zdravotnícke pomôcky tak, ako to robia napríklad sestry v Poľsku."

Veronika Ostrihoňová:

"A čo by sa zmenilo pre pacienta?"

Ľubica Husárová:

"Určite by sa zefektívnila práca na ambulancii a určite by sa skrátili čakacie lehoty."

Stanislava Luptáková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:

"Odborné činnosti sestier pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti sú, ako aj ešte budú predmetom odborných diskusií. Ministerstvo je následne pripravené aj na zmenu tejto vyhlášky."

Veronika Ostrihoňová:

"Ruka v ruke zo zmenou vyhlášky by podľa komory malo ísť aj zvyšovanie platov. Na Slovensku nám vraj chýba aspoň dvanásťtisíc sestier. Minister je však vraj zatiaľ na činy skúpy."

Iveta Lazorová:

"Stretli sme sa dvakrát, došlo k jedinej dohode zatiaľ, a to je ustanovenie odboru ošetrovateľstva a takzvanej ministerskej sestry. Čo sa týka ostatných krokov ministra, je mi ťažké hodnotiť, tie výsledky sa ešte zatiaľ nijakým spôsobom neukázali."

Stanislava Luptáková:

"Rezort sa už v programovom vyhlásení vlády zaviazal, že pri zdravotníckych pracovníkoch bude presadzovať princíp zásluhovosti."

Veronika Ostrihoňová:

"Kedy sa tak stane, nám však na ministerstve stále nepovedali. Priestor na debatu ale príde už čoskoro. Zástupcovia komory sestier a pôrodných asistentiek by mali na tému svojich kompetencií, ale aj prípadného zvyšovania miezd s ministrom Druckerom rokovať už na budúci týždeň."