TV Markíza: Sestry a sťahovanie výpovedí

Pridané dňa: 10.02.2016

~~Sestry a sťahovanie výpovedí

(09.02.2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 6/27; Marián Lechan, Peter Žatko, Zuzana Javorová / Mária Chreneková Pietrová, Patrik Švajda)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:

"Zdravotné sestry sa pomaly vracajú do žilinskej nemocnice."

Patrik Švajda, moderátor:

"K dnešnému dňu podpísala nové pracovné zmluvy asi pätina sestier, ktoré po výpovediach odišli."

Mária Chreneková Pietrová:

"Ďalšie však zostávajú na mŕtvom bode. V Prešove nemocnica stále funguje v obmedzenom režime. Čo bude so zvyškom sestier, je teraz otázne."

Marián Lechan, redaktor:

"Situácia sa dnes začína stabilizovať."

Viera Jurčiová, hovorkyňa žilinskej nemocnice:

"V súčasnosti podpísalo tridsaťštyri zdravotných sestier pracovné zmluvy."

Juraj Popluhár, primár detskej ortopédie:

"Sedem pracovných dní sme rušili operačné programy, ktoré teraz sa budeme snažiť dohnať, zahustiť."

Viera Jurčiová:

"Funguje chirurgia, neurochirurgia, traumatologická chirurgia, gynekológia a detská ortopédia."

Redaktorka:

"S akými podmienkami potom prijali v žilinskej nemocnici sestry ponuku?"

Monika Kavecká, šéfka sesterských odborov:

"To sme sa nedozvedeli."

Marián Lechan:

"S ďalšími približne stotridsiatimi zdravotnými sestrami sa vedenie nemocnice chystá kolektívne vyjednávať už vo štvrtok."

Peter Žatko, redaktor:

"V Prešove sa situácia nezmenila. Tristodva sestier tvrdí, sme jednotné a buď sa vrátime všetky alebo ani jedna."

Gabriela Nováková, sesterské odbory prešovskej nemocnice:

"Hovoria, že držia a tým pádom my im veríme."

Peter Žatko:

"Nemocnica necúvne. Ponúkajú stoosemdesiatsedem voľných miest pre sestry. Rovnaké podmienky, za akých odišli."

Renáta Cenková, hovorkyňa prešovskej nemocnice:

"Zamestnávateľ neplánuje zvýhodnením malej skupiny zamestnancov diskriminovať väčšinu svojich zamestnancov."

Zuzana Javorová, redaktorka:

"Prešov tak naďalej funguje v obmedzenom režime. Čo bude so zvyškom, dnes už nezamestnaných sestier, je teraz otázne. Rokovania s riaditeľmi sú vraj na mŕtvom bode."

Monika Kavecká:

"Chceli rokovať s riaditeľmi o podmienkach, ale riaditelia proste svojím prístupom ich ignorovali."

Beatrice Szabóová, hovorkyňa premiéra (telefonát):

"Predseda vlády dôrazne odmieta, že by jeho minulotýždňové vyjadrenia boli v rozpore so súčasným konaním riaditeľov nemocníc, ako sa to snažia prezentovať odborárky."

Monika Kavecká:

"Ak skutočne premiér tejto krajiny niečo garantuje a riaditelia to nesplnia, tak my už tomu nie, že nerozumieme. Ako už sa nechceme k tomu ani vyjadrovať."

Beatrice Sabóová:

"Sestry môžu individuálne rokovať o nových zmluvách podľa možností nemocníc a trvá na tom, že nemôžu byť rozdiely v platových pomeroch sestier, ktoré ostali pri pacientoch alebo sa k nim už vrátili a tými, ktoré sa ešte nevrátili. Samozrejme, že nemocnice môžu prijať len toľko sestier, koľko je voľných pracovných pozícií."

Monika Kavecká:

"Sestry nepustili preteky a nevracajú sa masovo do nemocníc."

Iveta Lazorová, Slovenská komora sestier:

"Akcia ešte neskončila. Budeme hodnotiť úspech-neúspech, až keď zložíme zbrane."