TV Markíza: Preplácanie pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 16.01.2017

Preplácanie pôrodných asistentiek

(15.01.2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 7/28; Henrieta Hajtová / Zlatica Švajdová Puškárová, Patrik Švajda)

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka:

"Pomáhajú v čase tehotenstva, pri pôrode a v minulosti novopečenú matku usmerňovali aj po ňom."

Patrik Švajda, moderátor:

"Dnes sú služby pôrodných asistentiek limitované. Zdravotné poisťovne ich síce preplácajú, ale väčšinou iba v nemocniciach a práve to by sa podľa odborníkov malo zmeniť."

Henrieta Hajtová, redaktorka:

"Kedysi bolo bežné, že sa doma u novopečenej matky objavila pôrodná asistentka. Naučila ju, ako dieťa dojčiť, aj kúpať. Časom však terénne sestry z terénu zmizli. Napriek tomu toto povolanie existuje stále."

Darina Chovancová, prednostka novorodeneckej kliniky SZU a UNB:

"Majú možno viac času, väčšiu trpezlivosť, lepšie si vedia odsledovať tú matku, ako ten lekár, ktorý má aj iné povinnosti. Má viacero žien na starosti."

Henrieta Hajtová:

"Na rozdiel od duly, ktorá je vnímaná skôr ako morálna podpora. Pôrodná asistentka je schopná odviesť aj fyziologický pôrod. Má na to totiž potrebné odborné vzdelanie. Odborníci pôrodné asistentky vítajú. Sú však zásadne proti tomu, aby ženy rodili doma. Pred pôrodom, aj počas neho majú na ne ženy nárok z verejného zdravotného poistenia. Po pôrode sa to ale u niektorých poisťovní mení."

Petra Balážová, hovorkyňa VšZP:

"Všeobecná zdravotná poisťovňa postupuje v zmysle platnej legislatívy a uhrádza služby pôrodných asistentiek len v rámci ústavných zdravotníckych zariadení."

Stanovisko poisťovne Dôvera (text v obraze):

"Služby pôrodných asistentiek sú štandardne hradené z verejného zdravotného poistenia. Medzi ne patrí aj starostlivosť o pacientku v šestonedelí."

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne Union:

"Mamičky, ktoré sú poistené v Unione, môžu túto službu využiť až päťkrát a to v období od dvadsiateho týždňa tehotenstva, a potom aj v rámci aj šestonedelia. Asistentky, ktoré má Union zazmluvnené, môžu prísť do domácností k mamičke po pôrode aj po tom, čo sa mamička vráti z oddelenia šestonedeliek."

Henrieta Hajtová:

"Podľa prednostky novorodeneckej kliniky je práve popôrodná asistencia nevyhnutnosť, s ktorou bude treba do budúcnosti rátať."

Darina Chovancová:

"Keď sa zníži počet lôžok, zníži sa počet nemocníc a bude treba prepúšťať tie deti s matkami oveľa skôr domov."

Henrieta Hajtová:

"Dnes rodičku prepustia po troch dňoch. Západný trend, ktorý pomaly nasledujeme, je v priemere po dvadsiatich štyroch hodinách."

Darina Chovancová:

"Ale bez toho, aby niekto neodsledoval tú matku a to dieťa doma, toto nie je možné. Napríklad v Holandsku to tak funguje, že tam síce je veľmi krátko tá matka v nemocnici, ale potom päť dní sa o ňu stará pôrodná asistentka, ktorá je dokonca aj navarí, nakúpi a ešte jej okúpe bábätko. Tie trendy vo svete samozrejme fungujú, pretože pobyt v nemocnici je veľmi drahý. Ale na druhej strane u nás personál nie je a nebude, takže situácia je veľmi vážna."

Henrieta Hajtová:

"Slovenské pôrodné asistentky tvrdia, že by prišli k ženám domov, keby im to poisťovne preplatili. V opačnom prípade sa totiž neuživia, keďže väčšina žien si ich zo svojho nemôže dovoliť."

Iveta Lazorová, prezidentka Sl. kom. a sest. a pôrodných asist. (text v obraze):

"Napriek tomu, že vo väčšine krajín Európy je bežné, aby boli služby pôrodných asistentiek hradené z verejného zdravotného poistenia, pôrodným asistentkám na Slovensku sa už dvadsať rokov nedarí presvedčiť kompetentných, aby spravili zmenu k lepšiemu."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa min. zdravotníctva:

"V súčasnosti aktívne komunikujeme aj s Komorou sestier a pôrodných asistentiek k tejto téme. Prípadné požiadavky ďalšieho rozvoja autonómneho výkonu praxe pôrodných asistentiek a poskytovanie starostlivosti žene počas tehotnosti a šestonedelia v domácom prostredí budú zapracované do legislatívy."

Henrieta Hajtová:

"Vo Švédsku sú matky pred, počas, aj po pôrode vo výhradnej starostlivosti pôrodných asistentiek už od osemnásteho storočia. Táto krajina bola nedávno hodnotená ako druhá najlepšia v starostlivosti o tehotné vo svete."