TV JOJ: Zdravotné sestry nesúhlasia

Pridané dňa: 23.11.2016

Bratislava, Slovensko: Zdravotné sestry nesúhlasia

(22.11.2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 14/22; Adriana Kmotríková / Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka:

"Zástupcovia zdravotných sestier opäť vyjadrili svoju nespokojnosť s návrhom vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Minister chce zdravotné sestry odbremeniť a dať viac kompetencií zdravotným asistentom. Zmena je potrebná, ale navrhovaná úprava podľa sestier prinesie ešte viac chaosu. Nesúhlasia s tým, aby asistenti odoberali krv či podávali lieky. Na tieto úkony im vraj chýbajú odborné vedomosti. Takisto je tu zo strany sestier obava, že nebude mať kto robiť také bežné veci, ako sú podávanie stravy, osobná hygiena, či polohovanie pacientov."

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Vítame snahu ministerstva zdravotníctva upraviť kompetencie zdravotníckych pracovníkov. Je pre nás neprijateľné, že sa vyňala jedna kategória zdravotníckych pracovníkov, ktorej už vyhláškou ideme upraviť kompetencie bez toho, aby sme stanovili aj ďalšie kategórie, pretože zdravotnícka starostlivosť je tímová práca."

Stanislava Luptáková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva (telefonát):

"MZ SR je pripravené v procese legislatívnej tvorby akceptovať všetky racionálne návrhy, ktoré budú reflektovať na reálne potreby medicínskej praxe. Ministerstvo je presvedčené, že zvýšenie kompetencií zdravotníckych asistentov napĺňa reálne potreby medicínskej praxe. Ministerstvo je presvedčené, že zvýšenie kompetencií zdravotníckych asistentov napĺňa reálne potreby medicínskejpraxe."