Tv joj: Slovensko: Sestrám sa upravia kompetencie

Pridané dňa: 08.11.2017

Slovensko: Sestrám sa upravia kompetencie

(07.11.2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 6/20; Eva Bariová / Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor:

"Komora zdravotných sestier po dlhom čase vyjadrila svoju spokojnosť. S ministerstvom zdravotníctva sa dohodla na legislatívnych zmenách. Sestrám sa upravia kompetencie, aby každá vedela čo môže a naopak čo vykonávať nemôže. Sestra s vysokoškolským vzdelaním a 5-ročnou praxou si polepší aj platovo."

Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Vyjadrujeme spokojnosť, pretože sme sa dohodli, že zadefinujeme jednotlivé kategórie sestier podľa vzdelania, priradíme im adekvátne činnosti a samozrejme aj adekvátne ohodnotenie."

Eva Bariová, redaktorka:

" Sestra, sestra špecialistka, s pokročilo praxou. Presne takto po zmene legislatívy budeme sestry rozdeľovať."

Mgr. Iveta Lazorová:

"Čo sa týka sestry s pokročilou praxou, o ktorej som hovorila, to je tá teamleaderka, tá sestra s najvyšším vzdelaním."

Eva Bariová:

"Sestra špecialistka pri mnohých úkonoch po novom nahradí lekára."

Mgr. Iveta Lazorová:

"Tak vyberať stehy, extubovať, vybrať kanylu po operácii pacientovi, alebo zmeniť dávkovanie liekov od bolesti ak pacient reaguje na bolesť, alebo nepotrebuje tie lieky, ktoré mu ráno lekárnaordinoval."

Eva Bariová:

"Sestra bude vykonávať a riadiť sa len pokynmi, ktoré dostane."

Mgr. Iveta Lazorová:

"Sestra so základným vzdelaním, tá na prvom stupni, je n a úrovni výkonu, to znamená lekár naordinuje, ona urobí."

Eva Bariová:

"Rozdelenie sestier podľa vzdelania a praxe si však vyžaduje aj zmeny v učebných osnovách."

Mgr. Iveta Lazorová:

"Jednotlivé špecializované odbory sú zadefinované podľa oboru lekárov v súčasnosti. Tak ako majú lekári špecializácie, mali aj sestry. My hovoríme, že my nepotrebujeme toľko špecializácií, pretože programy špecializačné sa vedia naplniť tak, že dáme tam viacero tém, ktoré budú sestry pre prax potrebovať."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

"Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s komorou sestier a pôrodných asistentiek pripravilo legislatívny návrh, ktorý jasne zadefinuje kompetencie sestier a tento návrh už pôjde do legislatívneho procesu v tomto mesiaci."

Eva Bariová:

"Zmeny kompetencií ale sestrám menia aj stupeň ich zodpovednosti. Bola to požiadavka lekárov a zástupkyne sestier s tým súhlasili. Žiadajú však aj vyšší plat."

Zuzana Eliášová:

"Ministerstvo zdravotníctva je otvorené diskusii ohľadom zvyšovania platov sestier, primárne pri sestrách s pokročilou praxou, ktoré sú sestry s magisterským vzdelaním a minimálne 5-ročnou praxou sme ochotní diskutovať a nastaviť to tak, aby sa im platy zvýšili."

Eva Bariová:

" Eva Bariová, televízia JOJ."