Tv JOJ: Slovensko: Hľadá sa nová ministerská sestra

Pridané dňa: 12.01.2018

Slovensko: Hľadá sa nová ministerská sestra

(11.01.2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 2/20; Eva Bariová / Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor:

"Koncom decembra ukončila svoju prácu ministerská sestra Tatiana Hrindová. Tá teraz otvorene hovorí o tom, že jej dobre znejúcu funkciu zriadil minister iba naoko. Konať v prospech sestier vraj nemohla, nemala žiadne kompetencie."

Eva Bariová, redaktorka:

"Faktom je, že pracovná pozícia ministerská sestra bola na ministerstve zdravotníctva zriadená pred rokom a pol ako novinka. Tatiana Hrindová ale z tejto budovy odchádza veľmi sklamaná. Pred novinárov sa dnes postavila asi jediným cieľom."

PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., bývalá ministerská sestra:

"Že tá moja výpoveď by mala byť hlasom, že sestry potrebujú kompetencie na to, aby mohli naplniť myšlienky ošetrovateľstva v praxi. Prežívam pri odchode ten istý pocit ako prežívajú sestry, ktoré sa rozhodnú odísť z nemocníc. Ony neodchádzajú od pacienta, ony odchádzajú z podmienok, ktoré sa ťažko akceptujú, pretože sa cítia nedocenené, cítia sa neakceptované a cítia sa neschopné ovplyvniť systém ako taký."

Eva Bariová:

" Ministra vraj osobne stretla pri nástupe do funkcie a odvtedy komunikovala len s jeho podriadenými."

PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.:

"Mojím nadriadeným, priamym nadriadeným bol generálny riaditeľ sekcie zdravia a sekcia zdravia spadá pod štátnu tajomníčku, čiže vlastne to je ďalší nadriadený, no a pani štátna tajomníčka už je potom podriadená priamo pánovi ministrovi."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

"Ministerská sestra napríklad pripravuje vecné podklady pri tvorbe novej legislatívy v uvedenej oblasti, takisto komunikuje za sestry a pôrodné asistentky napríklad so stavovskými organizáciami, takisto aj s hlavnými odborníkmi v oblasti zdravotníctva a napríklad zastupuje sestry aj na medzinárodnej úrovni."

Eva Bariová:

" Jej očakávania ale od pozície ministerská sestra boli oveľa väčšie. Na tvorbe nových zákonov, ktoré sestrám prinesú výhody, sa chcela priamo spolupodieľať."

PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.:

"Ten dôvod prečo odchádzam jej nemožnosť meniť ten systém, hej, že vlastne nemala som tu kompetenciu, aby sa bralo moje rozhodnutie vážne."

Zuzana Eliášová:

"Ministerská sestra v pravidelných intervaloch komunikovala so štátnou tajomníčkou ministerstva zdravotníctva pani Kalouskovou a tá následne informovala ministra zdravotníctva."

Eva Bariová:

" Napriek tomu komora sestier chce, aby pozícia ministerská sestra fungovala i ďalej."

Iveta Lazorová, prezidentka SKSaPA:

"Bude potrebné, aby naozaj zvážilo ministerstvo jej kompetencie, jej pozíciu, pretože nemáme záujem tam každý polrok nominovať človeka, ktorý sa tam emočne, profesionálne naozaj tak vyšťaví, že bude nútený odtiaľ odísť."

Zuzana Eliášová:

"Aktuálne je v procese výberové konanie a do konca mesiaca by mal byť známy nový líder uvedenej pozície."

Eva Bariová:

"Eva Bariová, televízia JOJ."