TV JOJ: Sestry "tancujú" na hrane zákona

Pridané dňa: 12.08.2016

Sestry "tancujú" na hrane zákona

(11.08.2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 15/17; Samuel Migaľ / Ján Mečiar, Lucia Barmošová)

Ján Mečiar, moderátor:

"Zdravotné sestry chcú na Slovensku pracovať legálne. Tvrdia totiž, že množstvo výkonov v ich profesii je na hrane alebo často až za hranou zákona."

Lucia Barmošová, moderátorka:

"Žiadajú preto novelizáciu vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá by upravila kompetencie zdravotníkov. A to by sa neskôr malo odraziť aj na ich platoch."

Samuel Migaľ, redaktor:

"Zavádzanie kanyly, takzvané cievkovanie, ale aj bežné vypisovanie receptov na lieky. Takéto činnosti dnes zdravotné sestry v slovenských zdravotníckych zariadeniach robia bežne. Podľaslovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek však na to nemajú zákonné právomoci."

Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA:

"Sú sestry, ktoré sú ochotné prekročiť svoje kompetencie momentálne dané a urobia činnosti, na ktoré nemajú oprávnenie aj z cenu toho, že sa dostanú do... možno do nejakého rizika."

Samuel Migaľ:

"Žiadajú preto ministerstvo zdravotníctva, aby zmenilo jedenásť rokov starú a v súčasnosti stále platnú vyhlášku o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou."

Iveta Lazorová:

"Aby sme jednak chránili pacientov, ale na druhej strane aj tie sestry a pôrodné asistentky samotné."

PhDr. Milan Laurinc, člen Rady a Prezídia SK SaPA:

"Chceme upozorniť, že to nebude plošné zvýšenie kompetencií všetkým sestrám, ale len vybraným sestrám podľa vzdelania, podľa zaradenia a v podstate tie, ktoré to budú chcieť."

Samuel Migaľ:

"Zdravotnícky personál by tak v budúcnosti mohol legálne vykonávať činnosti, ktoré bežne robí, ale aj ďalšie, ktoré sú dnes odkázané výhradne na lekára. Navyše s oveľa vyššou efektivitou."

Mgr. Ľubica Husárová, členka Rady SK SaPA:

"Viem si predstaviť, že by sestry predpisovali lieky pacientom, ktorí sú stabilizovaní, v dlhodobej starostlivosti praktického alebo špecializovaného lekára. Niektorý špecializovaný materiál ako plienky, podložky, obväzový materiál."

Samuel Migaľ:

"Ministerstvo zdravotníctva tvrdí. Tému kompetencií sestier vnímame veľmi pozorne a odkazuje - Sme pripravení na túto tému rokovať."

Stanislava Luptáková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:

"Prioritou však pri rozhodovaní musí byť jednoznačný benefit pre pacientov."

Samuel Migaľ:

"V priamej súvislosti s touto zmenou však zdravotné sestry tiež očakávajú, že sa im to prejaví na plate."

PhDr. Milan Laurinc:

"Akonáhle dôjde k úprave kompetencií sestier, bude to mať vplyv aj na mzdy."

Stanislava Luptáková:

"Rezort sa aj v programovom vyhlásení vlády zaviazal, že pri zdravotníckych pracovníkov bude presadzovať princíp zásluhovosti. To znamená, zdravotnícki pracovníci dostanú platy nielen na základe odpracovaných rokov, ale aj na základe napríklad odpracovaného objemu práce, či dosiahnutých špecializácií."