TV JOJ: Bratislava: Máme málo mladých sestier

Pridané dňa: 13.07.2017

(12.07.2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 14/19; Alena Malchová / Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor:

"Ak vraj minister zdravotníctva nezačne konať, príde deň, kedy sa o pacientov nebude mať kto postarať. Tvrdí to komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo sa síce bráni, no čísla jednoznačne hovoria o tom, že záujem mladých o prácu v zdravotníctve je extrémne nízky."

Alena Malchová, redaktorka:

"Na Slovensku máme viac ako 42 tisíc zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a z tohto čísla len 718 tvoria sestry vo veku 22 a 24 rokov."

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Výsledok je, že dnes nám chýba na Slovensku 12 tisíc sestier."

Milan Laurinc, člen rady a prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Z tohto čísla je jednoznačné, že za chvíľu sa o nás nebude mať kto starať."

Alena Malchová:

"Na našu nepriaznivú budúcnosť upozorňuje komora sestier už niekoľko rokov."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

"Uvedomujeme si, že v posledných rokoch nemali ľahké podmienky. Snažíme sa túto situáciu zmeniť a postupne konštruktívne pracujeme na krokoch tak, aby sestry mali lepšie podmienky na prácu."

Alena Malchová:

" Sestry tvrdia, že na Slovensku nemajú vyhovujúce pracovné podmienky a často majú na starosti aj dvojnásobne viac pacientov."

Iveta Lazorová:

"Ten študent vidí počas praxe, čo ho reálne čaká v slovenských nemocniciach, v slovenskom zdravotníctve a z tých dôvodov ma ich do systému nevieme dostať."

Zuzana Haladová, členka rady a prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Veľakrát vyvzdelávame sestry, ktoré odídu do zahraničia. Mladí ľudia si uvedomujú svoju cenu a kvality."

Alena Malchová:

" O to menej ich pre zotrvanie na Slovensku motivujú platové podmienky. Podľa komory sestier sú od nás na tom horšie už len naši južní susedia."

(tabuľka)

Priemerná hrubá mesačná mzda sestry:

Švédsko 3 112 €

Veľká Británia 2 477 €

Rakúsko 2 300 €

Nemecko 2 200 €

Írsko 2 030 €

Poľsko 786 €

Slovensko 767 €

Maďarsko 570 €

Iveta Lazorová:

"Tie silné ročníky odchádzajú zo systému, pretože odchádzajú do dôchodku, ďalšie, stredný vek, často odchádzajú do zahraničia."

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti (telefonát):

"50 000 - 60 000 slovenských sestier a opatrovateliek pracuje v Rakúsku."

Alena Malchová:

" Pre porovnanie 60 tisíc ľudí pracuje na Slovensku v automobilovom priemysle."

Michal Páleník (telefonát):

"Z tohto pohľadu by sa vláda oveľa viac mala zameriavať na sestričky opatrovateľky a predsa len ak by sa podarilo presmerovať nejakú časť, tých niekoľko miliárd čo išlo na podporu automobilového priemyslu, smerom na sestričky, opatrovateľky, ich situácia by sa výrazne zlepšila."

Zuzana Eliášová:

"Sestry majú zákonom stanovené zvyšovanie platov v pravidelných intervaloch. Prácu sestier si vysoko vážime a pripravujeme ich odmeňovanie aj na základe princípu zásluhovosti."

Alena Malchová:

" Alena Malchová, televízia JOJ."