TLAČOVÁ SPRÁVA: Umožnime chronickým pacientom, aby ich sestra mohla prísť ošetriť do domáceho prostredia

Pridané dňa: 20.07.2017

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava 20. 7. 2017 – Na Slovensku pribúdajú starší a chronickí pacienti, pre ktorých je problém pravidelne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu do zdravotníckeho zariadenia. Riešením pre takýchto pacientov je domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS), ktorá však na Slovensku nie je dostatočne podporovaná a dostupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek preto opätovne vyzýva kompetentných, aby urýchlene pripravili a prijali koncepciu rozvoja a financovania DOS, ktorá by mohla prispieť nielen k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov ale aj celkovo zefektívniť zdravotníctvo na Slovensku.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je všade vo svete dôležitou súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ale nie na Slovensku, kde sú nemocnice stále prioritou financovania zdravotných poisťovní, pričom ambulantná zložka, vrátane agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je poddimenzovaná a na chvoste záujmu, ktoré tak doslova riešia existenčné problémy. „Aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vo svojej správe o zdravotníctve skonštatovala, že na Slovensku je nedostatočne rozvinuté poskytovanie dlhodobej a domácej starostlivosti, najmä pre nedostatok financií. Z celkových výdavkov na zdravotníctvo do tejto oblasti smeruje iba 6,5 % a inštitúcie, ktoré poskytujú profesionálne služby v tejto oblasti, zamestnávajú relatívne málo ľudí, ak to porovnávame s inými krajinami OECD,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová dipl. p. a. s tým, že pre štát je vysoko neefektívne, aby bol pacient doliečovaný v nemocnici niekoľko týždňov, keď zdravotnícky systém poskytuje aj efektívnejšiu ošetrovateľskú starostlivosť. Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. kompetentným dvíha varovný prst, aby si nedávali načas s prípravou novej koncepcie rozvoja a financovania DOS, pretože Slovensko bude v krátkom čase potrebovať čoraz viac zariadení dlhodobej starostlivosti, keďže populácia viac starne, ľudia sú čoraz viac chorľaví, je stále väčší tlak nato, aby boli pacienti čo najkratšie v nemocniciach.
Ako ďalej povedal predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS pri SK SaPA Mgr. Jaroslav Straka, starnúca populácia na Slovensku potrebuje stále viac zdravotníckych služieb, ktoré je možné vykonávať aj v domácom prostredí pacientov vo väčšom rozsahu a kvalite, ako sú napríklad základná diagnostika pacienta, komplexná ošetrovateľská starostlivosť, podávanie infúznej a injekčnej liečby, rehabilitácia, prevencia a podpora zdravia a podobne. Ministerstvo zdravotníctva SR by preto podľa neho malo v čo najkratšom čase pristúpiť ku zmene koncepcie a financovania ADOS na Slovensku, pretože v súčasnosti títo poskytovatelia skôr živoria, ako by sa rozvíjali. „Efektívne fungovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa stále nerieši systémovo, pritom DOS je najlepšou možnosťou ako začať riešiť problematiku financovania dlhodobej starostlivosti. Navrhujeme v spolupráci so zdravotnými poisťovňami vytvoriť efektívny model financovania, ktorý zreálni ceny našich služieb,“ dodal predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Mgr. Jaroslav Straka s tým, že aj po aj pri zmene financovania tejto služby budú DOS stále najlacnejšou zdravotnou starostlivosťou.
Podľa členky Výboru Sekcie sestier pracujúcich v ADOS pri SK SaPA Bc. Zuzany Maderovej je preukázateľné, že ADOS prispievajú k znižovaniu nákladov na hospitalizáciu a liečbu pacienta. ADOS totiž napomáha k spríjemneniu zdravotnej starostlivosti tým, že realizuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prostredí, ktoré je pre pacienta najprirodzenejšie. „Našu činnosť nám však sťažujú aj viaceré problémy. Jedným z nich je nedostatočná informovanosť klienta o službách a možnostiach ADOS, či častá zámena s opatrovateľskou službou. Problém je aj to, že pri každej novovzniknutej rane, je nutná konzultácia so špecialistom, čo mnoho krát pri imobilných pacientoch nie je možné. No a v neposlednom rade sestra nemá možnosť predpisu plienok pre dospelých, obväzového materiálu a podobne,“ dodala Bc. Zuzana Maderová, ktorá je presvedčená o tom, že definovaním kompetencií sestier a prevzatím zodpovedností by sa výrazne skrátil čas vybavovania náležitých tlačív a dokladov.
Domáca ošetrovateľská Starostlivosť (DOS) je ambulantnou formou zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v domácom, alebo v inom sociálnom prostredí pre tých pacientov, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu, nakoľko sú čiastočne alebo úplne imobilní. DOS je poskytovaná sestrou, alebo pôrodnou asistentkou s príslušnou odbornou spôsobilosťou prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré na Slovensku začali vznikať od 90-tich rokov.