TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko nevyužíva dostatočne vzdelané sestry špecialistky

Pridané dňa: 03.06.2016

TLAČOVÁ SPRÁVA
Slovensko nevyužíva dostatočne vzdelané sestry špecialistky

Bratislava 3. 6. 2016 – Sestry špecialistky by mohli byť viac užitočné v slovenských nemocniciach, ale v zákone nemajú definované kompetencie tak, ako je tomu vo vyspelých krajinách. Upozornili na to účastníci IX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch 2-3. júna 2016 v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňuje na potrebu definovania kompetencií v súlade s najnovšími vedeckovýskumnými poznatkami. Ako povedala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť sa čoraz častejšie stretávajú používaním inovatívnych metód liečby, ktoré si vyžadujú nové postupy pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky chorých pacientov. Tieto postupy totiž nie sú zadefinované a zaradené medzi štandardizované postupy, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva. Vykonávanie týchto činností je však diskutabilné vzhľadom k tomu, že súčasná legislatíva nereflektuje na tento stav, čím nie je chránená sestra a samozrejme ani pacient. Dochádza tak k situácii, že prax predbieha legislatívu. „Aj definovanie kompetencií a nových štandardizovaných postupov bude jedna z kľúčových úloh novej ministerskej sestry,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Znie to neuveriteľne, ale ešte aj dnes sa na Slovensku nájdu také zdravotnícke zariadenia, kde sestry v službách ručne pripravujú zdravotnícky jednorazový materiál, ako napr. gázové tampóny, napriek tomu, že sa dajú zakúpiť od firiem. „Sestra v 21. storočí má úplne iné kompetencie ako vyrábať tampóny. Žiaľ, je to smutné, že Slovensko nevie plnohodnotne využiť vzdelanostný potenciál, ktorý má v sestrách,“ konštatoval predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a člen Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Príkladom sú analgetiká, ktoré v súčasnosti môžu sestry podávať iba na základe odporúčaní lekára. V mnohých prípadoch sa však pacientovi môže pohoršiť a sestra nemôže pacientovi pomôcť, pokiaľ nedostane pokyn od lekára. “Medzinárodní odborníci v oblasti ošetrovateľstva v odbore anestéziológie a intenzívnej starostlivosti opätovne poukázali na to, že je nutné zadefinovať kompetencie sestier špecialistiek v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, samozrejme, so zreteľom na potreby praxe a s prijatím zodpovednosti sestier za ošetrovateľský výkon,” dodal predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a člen Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti organizovala Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou Vysoké Tatry. Na podujatí sa zúčastnilo vyše dvesto účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Srbska a Ukrajiny. Hlavnými témami dvojdňového podujatia boli aktuálne témy ako postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 21. storočí, imidž sestry nositeľky zmien a varia. Konferencia pozostávala z piatich blokov odborných prednášok, pričom súčasťou podujatia bola taktiež panelová diskusia k posterom. „IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou bolo možné zrealizovať vďaka hlavným partnerom B-BRAUN, Medis, Baxter, partnerom, vystavovateľom, ako aj mediálnym partnerom podujatia, ktorým týmto ďakujeme za veľkú pomoc,“ dodal predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a člen Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. p. s.
predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a člen Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0915 943 571
e-mail: laurinc@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava