TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA upozorňuje na to, že kompetentní pred verejnosťou zatajujú chýbajúce sestry v slovenskom zdravotníctve

Pridané dňa: 03.02.2017

SK SaPA upozorňuje na to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník zavádzajú verejnosť, keď spochybňujú údaje OECD a Eurostat a tvrdia, že v súčasnosti na Slovensku chýba len 2 000 sestier. “Dovolím si pripomenúť obom pánom, že OECD je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá je medzivládna organizácia tridsiatich piatich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Táto organizácia pre svoje štatistiky používa podklady, ktoré má z oficiálnych zdrojov jednotlivých štátov. Musím žiaľ konštatovať, že na Slovensku stále chýba 12 000 sestier a číslo 2000 je len zbožným želaním koaličných politikov,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá nerozumie tomu, ako môže niekto tvrdiť to, že v slovenskom zdravotníctve chýba len 2000 sestier, keď v nemocniciach sú stále také oddelenia, kde sa sestra musí starať aj o 30 pacientov. „Veď to je každému jasné, že sa jedna osoba nemá šancu postarať o 30 ľudí, keď doma máme problém sa postarať o jedného blízkeho človeka s bežnou chrípkou, a nie ešte o vážne pooperačné stavy v nemocniciach,“ povedala ďalej Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá nerozumie tomu, ako sa niekto môže takto doslova vysmievať sestrám a pacientom a zľahčovať tak vážnu situáciu s nedostatkom zdravotníkov len preto, lebo tento problém sám nevie vyriešiť.

Člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD. vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby vysvetlil verejnosti, kde za 2 týždne zohnal približne 4 000 sestier, keďže ešte začiatkom januára tohto roku na tlačovej konferencii tvrdil, že v systéme zdravotníctva chýba približne 6 000 sestier, a minulý rok v auguste na pracovnom rokovaní na MZ SR zástupcom komory sestier odovzdal materiál, kde sa uvádza, že v systéme zdravotníctva chýba 7 315 sestier. „Je naozaj veľmi zvláštne, že minister zdravotníctva na jednej tlačovej konferencii tvrdí, že sa sestry nedajú kúpiť a teraz sa tvári, že sa sestry našli ako podpultový tovar. Kde zohnal tie tisíce sestier? Stiahol ich zo zahraničia, alebo má čarovnú paličku? Ja si skôr myslím, že splieta hrušky s jablkami, otázne však je, či úmyselne, alebo sa pomýlil pri výpočtoch,“ uvádza člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., ktorý sa obáva toho, že šéfovi rezortu zdravotníctva narastie dlhý nos.
Členka Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. je presvedčená, že zvýšenie kompetencií zdravotníckym asistentom nám nenaleje do systému tisícky sestier, pretože zdravotnícky asistent nie je sestra. „A treba sa zamyslieť aj nad tým, kto sa hlási na takéto školy. Aký je priemer študijných výsledkov. To, čo bola kedysi výberová škola s vysokými kritériami a nárokmi, kreovala budúce sestry už počas štúdia, dnes bojuje o každého jedného študenta. Bez ohľadu na to, aký je jeho vzdelanostný, morálny a etický kredit.“
Podľa členky Rady SK SaPA Bc. Barbory Kapitánovej sa vážna situácia nielenže nevyrieši nahrádzaním sestier zdravotníckymi asistentmi, ba naopak vyhrotí personálnu krízu v zdravotníctve. „Odborné štúdie dokazujú, že na zdravie obyvateľstva má pozitívny vplyv úroveň ošetrovateľskej starostlivosti. Ak bude snahou MZ SR znížiť úroveň tejto starostlivosti spôsobom akým, to robí, tak sa to určite odrazí na zdraví obyvateľstva. V konečnom dôsledku potom vynaložíme zvýšené finančné prostriedky na zdravotnú starostlivosť o obyvateľstvo. Neriešením personálnej krízy v zdravotníctve spôsobí ďalší odliv sestier do zahraničia. My v tejto chvíli potrebujeme stabilizovať počty sestier v slovenskom zdravotníctve s tým, že ich budeme finančne motivovať. Upravíme kompetencie a pomenujeme to, čo skutočne v praxi sestry musia vykonávať,” povedala členka Rady SK SaPA Bc. Barbora Kapitánová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.