TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA sa chce podieľať na tvorbe programového vyhlásenia vlády

Pridané dňa: 16.03.2016

TLAČOVÁ SPRÁVA

SK SaPA sa chce podieľať na tvorbe programového vyhlásenia vlády

Bratislava 16. 3. 2016 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje, že zdravotníctvo je jednou z programových priorít strán Smer-SD, SNS, Most-Híd, a #Sieť. Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek však zároveň očakávajú, že možní koaliční partneri do programového vyhlásenia vlády zapracujú aj zlepšenie podmienok pre zdravotníckych pracovníkov.
Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pozitívne hodnotia fakt, že medzi programové priority v zdravotníctve sa okrem iného dostala kontrola v zdravotníctve, viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi ale aj zavedenie systému DRG v plnom rozsahu a plná aplikácia systému eHealth. „Pevne veríme, že nová vláda navrhne také opatrenia, ktorými sa do budúcna zabráni podobným netransparentným zmluvám a rozkrádaniu peňazí v zdravotníctve, aby bolo dostatok finančných zdrojov aj na spravodlivé ohodnotenie zdravotníkov, ktoré by mohlo vyriešiť aj dlhodobý nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komora sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá novej vláde ponúka odborné kapacity sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku pri tvorbe programového vyhlásenia vlády v časti zdravotníctvo.
Ako ďalej povedal člen Prezídia a člen Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., podľa štatistík OECD aktuálne na Slovensku chýba 12 000 sestier a PA, pričom v tomto roku odíde do dôchodku vyše 1200 sestier. Problémom je podľa neho taktiež rapídny pokles záujmu mladých ľudí o povolanie sestier a pôrodných asistentiek, a stále zvyšujúci sa priemerný vek sestier či odchod za prácou do zahraničia. „Pevne dúfame, že nová vláda bude chcieť zlepšiť podmienky pre zdravotníkov, aby tí boli motivovaní starať sa o slovenských pacientov a neodchádzali nám do zahraničia, ako tomu je v súčasnosti,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá verí, že nová vláda si uvedomí dôležitosť zdravotníkov v systéme zdravotníctva.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vznikla v roku 2002 ako jediná zákonom zriadená stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Jej úlohou je okrem iného chrániť odborné záujmy svojich členov. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek má v aktívnom registri k 25. 02. 2016 spolu 42 734 sestier a pôrodných asistentiek, z toho je 24 340 členiek.


Viac informácií poskytne:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD.
člen Rady a Prezídia SK SaPA
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk