TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA: Pán minister, je čas konať, sestry a pôrodné asistentky očakávajú lepšie zdravotníctvo

Pridané dňa: 10.01.2017

TLAČOVÁ SPRÁVA

SK SaPA: Pán minister, je čas konať, sestry a pôrodné asistentky očakávajú lepšie zdravotníctvo

Bratislava 10. 1. 2017 – Ak by mali sestry zhodnotiť doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v roku 2016, tak by mu udelili známku tri mínus. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, šéfovi rezortu zdravotníctva pripomína, že už je vo funkcii dostatočne dlho nato, aby priniesol prvé opatrenia na zlepšenie zdravotníctva, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj zdravotníci.
Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek oceňujú, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker po svojom nástupe sa snažil pristupovať aktívne k riešeniu problémov, pričom doteraz deklaroval ochotu počúvať a diskutovať so zástupcami zdravotníkov. Fakt je však ten, že sestry a pôrodné asistentky sa zatiaľ nedočkali žiadneho reálneho návrhu na zlepšenie podmienok pre svoju prácu. „Šéf rezortu zdravotníctva síce po svojom nástupe naštartoval aktívne tempo, zdravotnícke kauzy ho obchádzajú, no doteraz v systéme reálne nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili reálne pacienti a zdravotníci,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá ministrove doterajšie pôsobenie považuje skôr za rozpačité.
SK SaPA podľa členky Rady komory Bc. Barbory Kapitánovej oceňuje zriadenie odboru ošetrovateľstva v organizačnej zložke Ministerstva zdravotníctva SR na čele s „ministerskou sestrou,“ či plánované zapojenie zástupcov zdravotníkov do pracovných skupín. „SK SaPA hodnotí pozitívne to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snaží nájsť finančné zdroje v systéme schváleného rozpočtu či už formou zlepšenia efektivity nemocníc, spotreby liekov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, respektíve efektívneho fungovania záchraniek a zdravotných poisťovní. Je však otázne, na aký účel budú tieto ušetrené finančné zdroje určené,“ uviedla členka Rady SK SaPA Bc. Barbora Kapitánová.
Naopak, ako uvádza člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl., s., najväčšími mínusmi ministra zdravotníctva je nekoncepčný postup pri tvorbe kompetencií zdravotníckych pracovníkov, kde jedna skupina „ušla“ pred ostatnými povolaniami. Ďalej sú to veľmi malé, žiadne, alebo chybné rozhodnutia pri zmene manažmentov zdravotníckych zariadení. V neposlednom rade je potrebné spomenúť úplnú absenciu motivačných faktorov pre zlepšenie podmienok sestier a pôrodných asistentiek a zvýšenie ich počtu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku. „Sestry ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi nezabudnú to, že napriek zásadným pripomienkam SK SaPA nestiahol vyhlášku, ktorou sa rozšíria kompetencie zdravotníckym asistentom, pretože to spôsobí viac chaosu medzi zdravotníkmi, môže ohroziť poskytovanú zdravotnú starostlivosť a celkovo nevyrieši problém s nedostatkom zdravotníkov,“ povedal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl., s. s tým, že doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva hodnotí na známku tri minús.
Sestry od ministra zdravotníctva podľa člena Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s. v tomto roku očakávajú, aby zabezpečil viac financií do systému zdravotnej starostlivosti a prišiel s prvými krokmi na riešenie nedostatku sestier či možnosti motivácie, prečo by ľudia mali pracovať v povolaní sestra a pôrodná asistentka napríklad tak, ako to rieši minister zdravotníctva v Českej republike. „Je potrebné prijať čo najrýchlejšie také opatrenia, aby sa v slovenskom zdravotníctve stabilizovala situácia so sestrami a pôrodnými asistentkami a zároveň sa zatraktívnili tieto povolania, aby prácu sestry alebo pôrodnej asistentky chcelo robiť viac mladých ľudí,“ povedal ďalej člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
SK SaPA chce presvedčiť ministra zdravotníctva, aby problémy rezortu riešil systémovo, nie iba čiastkovo. Súčasný medicínsky model starostlivosti je totiž nákladný a neefektívny, zadlžuje systém, do ktorého nalievame stále viac peňazí, avšak výkonnosť nie je uspokojivá, pretože sa rozkrádajú zdroje, pacienti nám zbytočne umierajú, zdravotníci sú nespokojní s ohodnotením a s pracovnými podmienkami, pričom sa od nich očakáva, aby liečili lacnejšie, rýchlejšie a s úsmevom. „Prioritou financovania sú nemocnice, pričom ambulantná zložka, vrátane agentúr domácej starostlivosti je poddimenzovaná a na chvoste záujmu. Je najvyšší čas, aby sme urobili radikálne zmeny v ponímaní akútnej a dlhodobej, chronickej starostlivosti. Nemocnice sú určené na akútne riešenie problémov pacientov, na špičkovú diagnostiku. Musíme vedieť oddeliť tieto formy starostlivosti tak, aby každý z týchto segmentov bol správne nastavený pre potreby našich pacientov. V zariadení dlhodobej starostlivosti budeme potrebovať čoraz väčší objem, pretože ľudia by mali byť kratšie v nemocniciach, starnú a sú prirodzene aj chorľaví,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že sestry ponúkajú svoj potenciál nielen v nemocniciach, ale aj liečebniach dlhodobo chorých, domoch ošetrovateľskej starostlivosti, hospicových zariadeniach a zariadeniach pre paliatívnu starostlivosť, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, centrách integrovanej starostlivosti, či zariadeniach sociálnych služieb.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach. K 31. decembru 2016 bolo na Slovensku registrovaných 41 815 sestier a pôrodných asistentiek.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie
e-mail: laurinc@sksapa.sk