TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA: Doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva je dobré, očakávame od neho ďalšie riešenia

Pridané dňa: 02.08.2016

TLAČOVÁ SPRÁVASK SaPA: Doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva je dobré, očakávame od neho ďalšie riešenia

Bratislava 2. 8. 2016 – Pôsobenie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera počas prvých sto dní vlády Roberta Fica je podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek dobré. Predstavitelia komory však od šéfa rezortu zdravotníctva už v tomto čase očakávajú prvé návrhy na riešenie nedostatku sestier, či možnosti motivácie, prečo by ľudia mali pracovať v povolaní sestra a pôrodná asistentka.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek hodnotí pozitívne, že minister Tomáš Drucker chce diskutovať s predstaviteľmi SK SaPA, čo sa nedá povedať o jeho predchodcovi Viliamovi Čislákovi. Šéf rezortu zdravotníctva prejavil záujem o riešenie problémov týkajúcich sa sestier a pôrodných asistentiek, čo zatiaľ komora vníma pozitívne pre udržanie dobrých vzťahov. Predstavitelia SK SaPA sa s ministrom zdravotníctva za sto dní stretli už dva krát, pričom ďalšie stretnutia sú naplánované. „Šéf rezortu zdravotníctva si váži zdravotníkov, pričom zatiaľ nás chce počúvať. SK SaPA hodnotí pozitívne, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker už za prvých sto dní splnil jednu z troch požiadaviek, ktorú mu predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek predložili pri jeho nástupe do funkcie, a to zriadenie odboru ošetrovateľstva v organizačnej štruktúre MZ SR a vymenovanie ministerskej sestry. Taktiež pozitívne vnímame aj to, že ministerská sestra bola vybraná na návrh komory,“ konštatoval člen Rady a člen Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a riaditeľ kancelárie komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., ktorý verí, že práve ministerská sestra, by mala byť vhodným mediátorom medzi MZ SR a sestrami čo by mala byť jedna z jej kľúčových úloh.
Predstavitelia SK SaPA sú presvedčení, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker má voľné ruky tak, ako verejnosť ubezpečoval premiér Robert Fico. Ako povedala členka Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, už tým, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker vymenil viacerých vedúcich zamestnancov MZ SR, šéfa VšZP, ÚDZS, šéf rezortu zdravotníctva ukázal, že sa nebojí zmien. „Rovnaký prístup by sme očakávali aj pri analyzovaní činnosti a výsledkov manažmentov jednotlivých zdravotníckych zariadení. Ďalej dúfame, že tak ako to deklarovala Vláda SR v svojom programovom vyhlásení pre volebné obdobie 2016 – 2020, minister umožní predstaviteľom stavovských a odborových organizácií podieľať sa na kontrolnej činnosti v orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ uviedla členka Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová s tým, že predstavitelia komory sa nevyhýbajú ani spolupráci pri kontrole dodržiavania personálneho zabezpečenia sestier a pôrodných asistentiek v pomere k počtu pacientov v jednotlivých ústavných zdravotníckych zariadeniach, keďže sa domnieva, že kontroly mnohokrát prebiehajú len na papieri.
SK SaPA hodnotí pozitívne to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snaží nájsť finančné zdroje v systéme schváleného rozpočtu či už formou zlepšenia efektivity nemocníc, spotreby liekov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, respektíve fungovania záchraniek a zdravotných poisťovní. Podľa člena Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s. je však otázne, na aký účel budú tieto ušetrené finančné zdroje určené. Či sa použijú na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o občanov, stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, respektíve opätovne sa dostanú mimo systému zdravotníctva k rôznym finančným skupinám. SK SaPA sa domnieva, že zásadné zmeny v zdravotníctve, ktoré verejnosť očakáva, sa nedajú realizovať len na základe konsolidácie existujúcich finančných zdrojov, ale do systému zdravotníctva bude potrebné vyčleniť viac finančných zdrojov, ktoré by sa v konečnom dôsledku mali ukázať na zlepšení zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta, a pracovných podmienok pre zdravotníkov.
Na druhej strane sestry a pôrodné asistentky od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera očakávajú vyššiu aktivitu pri riešení nedostatku zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým sestier a pôrodných asistentiek. Člen Rady a člen Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť prestíž a motiváciu zdravotníckych pracovníkov, aby skúsené sestry a pôrodné asistentky neodchádzali do zahraničia, a chceli sa starať o slovenských pacientov, a mladí ľudia zase chceli študovať odbor ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia. Uvedomuje si, že tieto problémy sa nedajú vyriešiť za 100 dní, ale myslí si, že v tomto období už je čas, aby minister predložil svoje návrhy na riešenia. Dobrým príkladom pre neho by mohol byť jeho kolega minister školstva Peter Plavčan, ktorý za 3 mesiace dokázal vybojovať zvýšenie platov pre učiteľov o 6 percent. „Z ľudského hľadiska by sme od ministra zdravotníctva taktiež očakávali vyšší záujem o osud sestier a pôrodných asistentiek, ktoré ostali po „akcii výpovedí“ bez práce. Ani jedna sestra si nezaslúži byť na ulici a zvlášť v období, keď je sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku nedostatok. Myslíme si, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker už dávno mal v tejto veci zakročiť a odvolať riaditeľov nemocníc, ktorí dopustili odchod týchto skúsených sestier z nemocníc a odmietajú ich vziať naspäť len preto, že sa odvážili upozorniť na problém slovenského zdravotníctva. Domnievame sa, že tieto sestry sa zamestnávatelia snažili exemplárne potrestať a nie je im umožnené sa vrátiť k pacientom,“ dodáva člen Rady a člen Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., ktorý nerozumie tomu, prečo sú stále vo funkcii manažéri, ktorí dopustili zadlženie nemocníc, keď vieme, že zdravotnícke zariadenia dokážu fungovať aj bez dlhov.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vznikla v roku 2002 ako jediná zákonom zriadená stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Jej úlohou je okrem iného chrániť odborné záujmy svojich členov.


Viac informácií:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk