TLAČOVÁ SPRÁVA Sestry a pôrodné asistentky žiadajú ministra zdravotníctva, aby zastavil výhodný biznis v zdravotníctve

Pridané dňa: 30.09.2016

TLAČOVÁ SPRÁVA

Sestry a pôrodné asistentky žiadajú ministra zdravotníctva, aby zastavil výhodný biznis v zdravotníctve

Bratislava 30. 9. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je vďačná Aliancii Fair-play, že priniesla verejnosti analýzu výhodného podnikania v zdravotníctve, čím sa potvrdilo šafárenie v zdravotníctve, načo sestry dlhodobo upozorňujú. Sestry sú prekvapené z toho, že kompetentní dovolia vysoké zisky podnikateľom v takom rezorte, v ktorom dlhodobo nie je dosť finančných zdrojov na rekonštrukcie nemocníc, kúpu moderných prístrojov či zvýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo poukazuje na neefektívne narábanie s finančnými zdrojmi v zdravotníctve. „Sestry ešte počas akcie hromadných výpovedí upozorňovali a žiadali vládu, aby prijala také opatrenia, ktoré by zabránili úniku peňazí určených pre pacientov. Nielen pre zdravotné poisťovne, ale aj firmy pôsobiace v zdravotníctve, ktoré obchodujú so zdravotníckou technikou, materiálmi, liekmi, ale aj prevádzkovatelia zdravotníckych zariadení profitujú na nedostatočne regulovanom systéme. Biznis v zdravotníctve prekvitá aj napriek opatreniam, ktoré avizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá sa pýta, ako môžu zdravotné poisťovne na Slovensku platiť za vyšetrenia magnetickou rezonanciu a CT prístroje dvakrát toľko ako napríklad v Nemecku. Osobne je zhrozená z toho, ako môžu firmy zarábať na zdravotníctve v čase, keď doslova živoria agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, chýba dostatočná komunitná starostlivosť, takmer vôbec nefunguje prevencia ochorení v praxi, čo v konečnom dôsledku má veľký vplyv na kvalitu zdravia pacientov.
Člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. žiada ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby sa zaoberal výsledkami analýzy Aliancie Fair-play a urobil poriadok v slovenskom zdravotníctve, pretože vysoké zisky podnikateľov by sa dali využiť pri skvalitnení zdravotnej starostlivosti. „Pozitívne hodnotíme to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snaží nájsť finančné zdroje v systéme schváleného rozpočtu či už formou zlepšenia efektivity nemocníc, spotreby liekov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, respektíve fungovania záchraniek a zdravotných poisťovní, avšak aj tieto úspory sú len kvapkou v mori. Slovenské zdravotníctvo je ako deravý sud, z ktorého utekajú peniaze na všetky smery a nestačí ho donekonečna opravovať,“ dodal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. s tým, že slovenské zdravotníctvo potrebuje nový systém, ktorý bude slúžiť nielen pre podnikateľov, ale hlavne pre pacientov a zdravotníkov.