TLAČOVÁ SPRÁVA: Pôrodné asistentky sú pripravené starať sa o ženy a ich bábätká aj v domácnostiach

Pridané dňa: 05.05.2017

Zvolen 5. 5. 2017 – Pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať rodičkám kvalitnú zdravotnú starostlivosť pred aj po pôrode, ako to ženy v dnešnej dobe požadujú. Majú však podmienku, aby mali mamičky túto starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia tak, ako je to bežné v zahraničí. Vyplynulo to z 2. vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek,“ ktorá sa v dňoch 4. – 5. mája 2017 konala vo Zvolene pod záštitou primátorky Mesta Zvolen.

Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. na Slovensku v posledných rokoch stúpa záujem tehotných žien a žien po pôrode o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou v domácom prostredí. „Pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať starostlivosť o tehotné ženy na úrovni, ktorú dnešné mladé, moderné ženy a ich rodiny očakávajú. Vo svojej činnosti sú však obmedzované, keďže zdravotné poisťovne s výnimkou ZP UNION s nimi neuzatvárajú zmluvy. Pritom pôrodné asistentky vedia byť nápomocné nielen počas tehotenstva, pri samotnom pôrode v zdravotníckom zariadení, ale vedia zabezpečiť aj starostlivosť o ženu a novorodenca po prepustení z nemocnice, konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že je potrebné zmeniť zle nastavený systém starostlivosti o ženu a novorodencov, ktorý je z minulosti založený na filozofii, že tehotenstvo je choroba. Popri lekárskej starostlivosti je potrebné podporovať pôrodné asistentky, ako aj rozvoj materských kompetencií. Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., pôrodné asistentky pri svojich návštevách tehotných žien a žien po pôrode vedia rozpoznať príznaky patologických stavov a odporučiť včas návštevu lekára na ambulancii. Poskytujú ženám informácie, ako zvládať situácie súvisiace s náročným obdobím tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, ich činnosť je teda zároveň preventívna. Pomáhajú žene predísť, ale aj prekonať psychicky veľmi náročnú situáciu, akou je napríklad potrat alebo predčasný pôrod.
V súčasnosti pôrodné asistentky vykonávajú svoje povolanie iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je obmedzená ich samostatnosť v rozhodovaní a uplatňovaní kompetencií na základe ich odborných vedomostí, čo má za následok pokles záujmu o štúdium povolania pôrodnej asistentky. „Je nesporné, že ku kľúčovým dôvodom, ktoré tento jav spôsobujú, patrí nízka autonómia profesie, vysoká psychická a fyzická záťaž pri výkone povolania, postavenie v spoločnosti medzi laickou ale aj odbornou verejnosťou. Ženy mnohokrát ani nevedia, že sa o nich stará pôrodná asistentka a nie sestra,“ konštatuje viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., ktorá je presvedčená, že toto povolanie by sa dalo spopularizovať medzi mladými jednoduchou úpravou legislatívy, keby sa pôrodná asistentka stala samostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Elena Drapáčová poukazuje na to, že pôrodníctvo sa neustále vyvíja a to, čo sa považovalo v minulosti za správne, nemusí byť pravdou dnes. Svoju nezastupiteľnú rolu v pôrodníctve majú pôrodné asistentky. „Nemôžeme dovoliť, aby pôrodná asistentka bola len "upratovačka" okolo pôrodu či vykonávateľka príkazov pôrodníka, s ktorými nie vždy súhlasí. Pôrodné asistentky vedia pracovať samostatne. Majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období. Vedia poskytnúť adekvátnu starostlivosť o matku a dieťa v nemocničnom i domácom prostredí. Je mnoho prekážok na ceste k samostatnej práci pôrodnej asistentky, ktoré sa snažíme prekonávať,“ uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Elena Drapáčová, ktorá ďalej poukazuje na to, že problémom je aj samotný nedostatok pôrodných asistentiek. Za nezáujmom o toto povolanie (poslanie) nevidí len finančné ohodnotenie. „Mladé pôrodné asistentky, ale aj mladí ľudia rozhodujúci sa pre budúce povolanie vidia, že to, čo môžu a chcú robiť, na čo sa pripravujú štúdiom, je v realite takmer nemožné,“ dodáva hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Elena Drapáčová.
V minulosti pôrodné asistentky pracovali v teréne a starali sa o ženy počas tehotenstva i v šestonedelí. Boli v rodine vítané a očakávané, pretože mamičky potrebovali získať vedomosti a zručnosti spojené s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím, nevynímajúc dojčenie a starostlivosť o novorodenca. Svoju prax vykonávali vždy v spolupráci s gynekologickou a pediatrickou ambulanciou. Ako povedala ďalej viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., mnohokrát sú mamičky neisté, potrebujú niekoho, kto by im poradil s ich problémom. Pôrodné asistentky sú erudované a skúsené, v rámci starostlivosti sa môžu venovať životospráve, odpovedať na otázky týkajúce sa vývoju plodu, priebehu tehotenstva, ako sa stravovať v tehotenstve či počas dojčenia. Významná oblasť, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť, je príprava na pôrod. Mamičky by tiež určite privítali pomoc pri starostlivosti o dieťa po pôrode „Pomohlo by, keby poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou, bolo uhrádzané v priebehu tehotenstva a šestonedelia z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu,“ dodáva viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., ktorá je presvedčená, že pre štát by bolo oveľa efektívnejšie a ekonomicky výhodnejšie, ak by starostlivosť v tehotenstve, počas pôrodu a v šestonedelí mohla pri fyziologických stavoch práve pôrodná asistentka rovnako ako je tomu v zahraničí.
Z prieskumu občianskych združení Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy vyplynulo, že ľudské práva žien sú pri pôrodoch porušované. „Výsledky naznačujú, že porušenia sú systémovej povahy,“ hovorí predsedníčka Ženské kruhy Ing. Zuzana Krišková, PhD. Starostlivosť jedna pôrodná asistentka na jednu ženu počas pôrodu je podľa nej efektívna a prináša zlepšenie zdravotných výsledkov pre ženu aj novorodenca. „Práva pôrodných asistentiek v nemocniciach sú často o byrokracii a asistencii lekárom a nezostáva im priestor na ich meritórnu prácu – asistenciu žene,“ dodáva Ing. Zuzana Krišková, PhD.
Prezidentku SK SaPA Mgr. Ivetu Lazorovú, dipl. p. a. mrzí, že nespokojné ženy so súčasným systémom radšej chodia rodiť do blízkeho pohraničia do susedných českých, alebo rakúskych pôrodníc. „Vyriešiť sa to nedá zo dňa na deň, ale určite je potrebné dostať pôrodné asistentky k ženám už počas tehotenstva. Je potrebné podporovať kompetencie pôrodných asistentiek pri asistencii ženám pri normálnom pôrode a v popôrodnom období v starostlivosti o ženu a jej dieťatko doma,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že pôrodným asistentkám v žiadnom prípade nejde o to, aby sme nahradili gynekológov či pediatrov, chcú sa len starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach tak, ako to rodičky požadujú.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a.
viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
tel.: +421 0918 588 979
e-mail: ada.nemcokova@gmail.com
Amurská 71, 821 06 Bratislava