TLAČOVÁ SPRÁVA: Pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať starostlivosť o tehotné ženy na takej vysokej úrovni, ktorú dnešné mladé a moderné ženy očakávajú

Pridané dňa: 09.03.2018

Zvolen 9. 3. 2018 – Slovenské pôrodníctvo je zastarané a potrebuje zásadné systémové zmeny tak, aby z pôrodov pre ženy nebol veľký strašiak, ale naopak z nemocníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami. Jednou z tých zmien by malo byť, aby sa o bezproblémové tehotenstvo, pôrod a šestonedelie starala pôrodná asistentka. Vyplynulo to z tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Minulosť, súčasnosť a budúcej pôrodnej asistencie“, ktorá sa v dňoch 8. – 9. marca 2018 uskutočnila vo Zvolene.

Dvojdňovú vedeckú konferenciu organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bl. Sáry Salkaházi Rožňava a Nemocnicou Zvolen členom skupiny AGEL. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera, poslanca Európskeho parlamentu Ing. Vladimíra Maňku, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera či primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej. „Prax v pôrodníctve stále pomaly reaguje na zmeny požiadaviek našich žien. Je potrebné zásadne zmeniť prístup k rodičkám a k novorodencom na základe najnovších vedeckovýskumných poznatkov založených na dôkazoch. Veľmi ma mrzí, že naše nespokojné ženy so súčasným systémom radšej chodia rodiť do blízkeho pohraničia do susedných českých, alebo rakúskych pôrodníc či dokonca v hraničných prípadoch rodia doma. Vyriešiť sa to nedá zo dňa na deň, ale určite je potrebné dostať pôrodné asistentky k ženám už počas tehotenstva. Starostlivosť s normálnym priebehom tehotenstva a pôrodu patrí do rúk pôrodným asistentkám,“ konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že pôrodným asistentkám v žiadnom prípade nejde o to, aby nahradili gynekológov či pediatrov, chcú sa len starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach tak, ako to rodičky požadujú. Rodička by mala byť stredobodom pozornosti všetkých na pôrodníckych pracoviskách, jej želania a priania o pôrode by sa mali zdravotníci v maximálnej miere snažiť naplniť. Manažéri gynekologicko-pôrodníckych oddelení si podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. musia uvedomiť, že dnes sú požiadavky a očakávania žien úplne iné, než boli v minulosti. Dnešné ženy sa na pôrod informačne pripravujú a preto nie všetky iba pasívne prijímajú pokyny od zdravotníkov, tak ako to bývalo zvykom v minulosti.Pre ženy je veľmi dôležité zachovanie intimity, a otvorená a korektná komunikácia zo strany odborníkov. Často krát si ženy pripadajú, ako keby boli neviditeľné. Je smutné, keď sa žene počas pôrodu nepredstaví lekár či zdravotnícky personál. Nie je možné, aby v pôrodniciach dochádzalo k takým hraničným situáciám, ako sa mohla verejnosť dozvedieť z dokumentu o pôrodoch od režisérky Zuzany Límovej, ktorý odkrýva bežnú rutinu pôrodných sál a spochybňuje pôrod ako „najšťastnejší moment v živote ženy,“ povedala Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že v pôrodniciach je potrebné zmeniť zaužívané stereotypy a brať do úvahy aj názory matiek.
V minulosti pôrodné asistentky podľa hlavnej organizátorky vedeckej konferencie a viceprezidentky SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriany Nemčokovej, dipl. p. a. pracovali v teréne a starali sa o ženy počas tehotenstva i v šestonedelí. Boli v rodine vítané a očakávané, pretože mamičky potrebovali získať vedomosti a zručnosti spojené s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím, nevynímajúc dojčenie a starostlivosť o novorodenca. Svoju prax vykonávali vždy v spolupráci s gynekologickou a pediatrickou ambulanciou. V súčasnosti však pôrodné asistentky vykonávajú svoje povolanie iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je obmedzená ich samostatnosť v rozhodovaní a uplatňovaní kompetencií na základe ich odborných vedomostí, čo má za následok pokles záujmu o štúdium povolania pôrodnej asistentky. Ako povedala ďalej PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., na Slovensku stúpa záujem tehotných žien a šestonedieľok o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou v domácom prostredí. „Pôrodné asistentky sú erudované a skúsené, v rámci starostlivosti sa môžu venovať životospráve, odpovedať na otázky týkajúce sa vývoju plodu, priebehu tehotenstva, ako sa stravovať v tehotenstve či počas dojčenia. Významná oblasť, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť, je príprava na pôrod. Mamičky by tiež určite privítali pomoc pri starostlivosti o dieťa po pôrode. Pomohlo by, keby poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou, bolo uhrádzané v priebehu tehotenstva a šestonedelia z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu,“ dodáva viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., ktorá je presvedčená, že pre štát by bolo oveľa efektívnejšie, ak by sa pôrodná asistentka mohla starať o ženu v tehotenstve, počas pôrodu a v šestonedelí mohla tak ako je tomu v zahraničí.
Hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Elena Drapáčová poukazuje na to, že pôrodníctvo sa neustále vyvíja a to, čo sa považovalo v minulosti za správne, nemusí byť pravdou dnes. „Stojím tu tretí rok a vždy s nádejou v srdci a v duši, že v pôrodnej asistencii konečne dôjde k nejakej pozitívnej zmene pre ženu. Pôrodníctvo potrebuje systémovú zmenu. Veľmi by som si priala, keby sme sa vrátili do histórie, keď bola pôrodná asistentka spoločnosťou veľmi vážená. Želala by som si, keby pôrodná asistentka mohla v praxi vykonávať činnosti, ktoré vie. Pôrodné asistentky vedia pracovať samostatne. Majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období. Vedia poskytnúť adekvátnu starostlivosť o matku a dieťa v nemocničnom i domácom prostredí,” uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Elena Drapáčová s tým, že veľkým problémom je aj samotný nedostatok pôrodných asistentiek a kompetentní sa nesnažia zvýšiť záujem mladých o toto povolanie (poslanie).
Najnovší výskum realizovaný občianskymi združeniami Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy potvrdil, že porušenia ľudských práv žien pri pôrodoch v nemocniciach nie sú iba výsledkom individuálnych zlyhaní personálu, ale majú výrazne systémový charakter. „Významne k tomu prispieva nastavenie pôrodnej starostlivosti posilňujúcej hierarchiu a mocenské vzťahy zdravotníckeho personálu – medzi sebou i k rodiacim ženám. Cestou k zlepšeniu je kvalitné celoživotné vzdelávanie zvyšujúce porozumenie ľudským právam a vedúce k ich uplatňovaniu v práci lekárov, lekárok a tiež pôrodných asistentiek. Rovnako dôležité je vytvorenie nových zdravotníckych štandardov v súlade s najnovšími odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,“ dodala výkonná riaditeľka Občan, demokracia a zodpovednosť PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava