TLAČOVÁ SPRÁVA: Odborníci na ošetrovateľstvo nesúhlasia s vrátením vzdelávania sestier späť na stredné školy

Pridané dňa: 24.09.2016

TLAČOVÁ SPRÁVA

Odborníci na ošetrovateľstvo nesúhlasia s vrátením vzdelávania sestier späť na stredné školy

Vysoké Tatry 24. 9. 2016 – Slovensko má jeden z najlepších systémov vzdelávania sestier v Európe a bolo by veľkou chybou ho vrátiť z vysokých škôl späť na stredné školy. Problém nie je vo vzdelávaní, ale v tom, že sestry potrebujú lepšie podmienky pre vykonávanie ich práce. Vyplynulo to z diskusie odborníkov na medzinárodnej konferencii „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien,“ ktorú (23-24. septembra) organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.
Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, Európskej federácie sestier, a ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia sestier z jednotlivých regiónov, predstavitelia štátnych inštitúcií, odborníci z akademickej obce, ale aj viacerí predstavitelia sesterských organizácií v zahraničí. Nemyslím si, že Slovenská republika má zle nastavené vzdelávanie sestier, alebo že by sme boli horší ako ostatné krajiny v Európskej únii, práve naopak, máme byť, na čo hrdí. Aj čo sa týka hodnotenia sústavného vzdelávania sestier, patríme k špičke EÚ,“ konštatovala v diskusii prezidentka Slovenskej komory sestier Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Prodekanku na Fakulte zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH rozhorčilo, že k vzdelávaniu sestier sa začali vyjadrovať politici a predstavitelia nemocníc skôr, ako k téme vôbec vznikla široká celospoločenská diskusia s odborníkmi a tými, ktorých sa samotné vzdelávanie týka. “V 21. storočí nie je korektné a primerané hľadať posun v nástrojoch z minulosti. My z akademickej obce ponúkame nástroje, ako systém vzdelávania v ošetrovateľstve posunúť ešte k lepšiemu,“ uviedla ďalej v diskusii doc. PhDr. Š. Andraščíková, PhD., MPH. Pred vrátením vzdelávania sestier z vysokých škôl na stredné školy slovenských predstaviteľov osobne varoval predseda Profesní a odborové unie zdravotníckych pracovníků Bc. Tomáš Válek s tým, že v Českej republike aktuálne zákonodárcovia aktívne pripravujú koncept stredoškolského vzdelávania sestier napriek tomu, že s tým nesúhlasia čelní predstavitelia profesijných združení, odborových organizácií, vysokých škôl a dokonca ani stredných škôl. Argumenty odborníkov a samotných sestier presvedčili aj zástupcov z rezortu zdravotníctva. Generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Boris Bánovský prítomných účastníkov ale aj slovenské sestry ubezpečil, že Slovensko má byť na čo hrdé, čo sa týka vzdelávania slovenských sestier, a pri zdokonaľovaní systému sa vzdelávanie musí skvalitňovať, nie vracať naspäť do minulosti.
Druhý ročník konferencie s medzinárodnou účasťou organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry. Na odbornom podujatí sa zúčastnilo vyše 170 sestier a pôrodných asistentiek, vrátane pozvaných čelných predstaviteľov organizácií združujúcich sestry zo zahraničia. Na podujatí sa okrem iných zúčastnili sestry z Českej republiky, Poľska, Chorvátska, či Ukrajiny. Tento rok na konferenciu prijal pozvanie aj generálny tajomník Európskej federácie sestier Dr. Paul de Raeve, ktorý pozdravil nielen účastníkov konferencie, ale aj všetky slovenské sestry. „Všetkých Váš srdečne zdravím. Som veľmi šťastný, že vás tu všetkých vidím, pretože vy ste tu preto, aby ste navrhli, ako sa bude vyvíjať budúcnosť sestier na Slovensku. Som veľmi rád, že tu vidím kolegov z Poľska, Chorvátska, Českej republiky, a som veľmi rád, že prvý krát vidím sestru z Ukrajiny,“ povedal v úvode Dr. P. de Raeve.
Na konferencii sa osobne zúčastnila aj riaditeľka odboru ošetrovateľstva na MZ SR PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorá sa účastníkom v úvode priznala, že prežíva veľkú zodpovednosť, úctu a možno aj strach a obavu, či naplní všetky očakávania, ktoré vidí v očiach sestier a číta z ich mejlov. „Bola by som rada, keby ste ministerskú sestry vnímali ako niekoho, kto je vašim zástupcom, kto deklaruje vaše požiadavky, a kto presadzuje záujmy k tomu, aby sesterské povolanie získavalo atraktivitu a aby bolo povolaním, ktoré bude zaujímavým povolaním v rámci zdravotníckych povolaniach,“ uviedla v príhovore ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.
Cieľom dvojdňovej konferencie bola diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch. Hlavnou témou sú kompetencie a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. V rámci sekundárneho zamerania konferencie sa diskutovalo o ošetrovateľstve v klinických odboroch a multiodborovej kooperácii zdravotníckych odborov. „Táto konferencia bola zo strategického hľadiska veľmi dôležitá pre ošetrovateľstvo na Slovensku, aby sme mohli ujasniť, kde sme a kam smerujeme,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.