TLAČOVÁ SPRÁVA Nová ministerka zdravotníctva Kalavská odmietla diskutovať so sestrami o ich aktuálnych problémoch

Pridané dňa: 20.04.2018

Bratislava 20. 4. 2018 – Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská ešte nie je vo funkcii ani celý mesiac a už sa jej podarilo uraziť sestry a pôrodné asistentky. Šéfka rezortu zdravotníctva neprijala pozvanie na 18. ročník Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade, na ktorom vyše 200 delegátov z celého Slovenska počas dvoch dní (20. - 21. apríla) diskutuje o aktuálnych otázkach, problémoch a výzvach pre sestry a pôrodné asistentky.

Snem je najvyšším orgánom sestier a pôrodných asistentiek, pričom v minulosti sa ho osobne zúčastnili napríklad minister zdravotníctva Richard Raši (2010), minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (2011) či dokonca prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska (2015). „Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská po nástupe do pozície šéfky rezortu zdravotníctva vyhlásila, že ju prekvapuje postoj sestier a že sa bude snažiť viac. Ako si potom sestry majú vysvetliť jej odpoveď na pozvanie na najdôležitejšiu udalosť – Snem SK SaPA. Môžeme sa teda domnievať, že pani ministerke v skutočnosti až tak veľmi na názoroch a požiadavkách sestier nezáleží? Kde inde, ako na sneme by mala ministerka možnosť stretnúť sa so sestrami so všetkých kútov Slovenska z rôznych oblastí zdravotníctva (nemocníc, ambulancií, Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb a vzdelávacích ustanovizní) a vypočuť, si ich názory a postoje týkajúce sa ich práce? Možno by si potom urobila iný názor na našu prácu a na naše požiadavky a zistila by, že Bratislava nie je celé Slovensko,“ povedala sklamaná prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a.
Úlohou Snemu je nielen zhodnotiť činnosť komory, ale aj prijať uznesenia, ktoré usmerňujú a zaväzujú Radu, Prezídium, prezidenta a ostatných členov orgánov komory pre ich plnenie. Snem ďalej posudzuje, či sa efektívne vynakladajú financie členov SK SaPA. Ako povedal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., hlavnou témou tohtoročného Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek budú zmeny, ktoré ovplyvňujú prácu sestier a určujú smerovanie ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. „Diskutovať by sa malo aj o tom, ako sú zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska spokojní so smerovaním štátnej politiky v oblasti zdravotníctva. Súčasťou tohto podujatia budú aj voľby orgánov komory, ktoré sa budú podieľať a zodpovedať za túto zmenu v najbližšom štvorročnom, volebnom období,“ uviedol PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Snemu SK SaPA sa zúčastňujú aj pozvaní hostia: generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH, riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR PhDr. Darina Dányová, dipl. s. či hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Helena Godárová – Vyhničková, dipl. s. Snem prišli podporiť aj prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Mgr. František Majerský, členka Rady Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Veronika Jaseňovská, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Monika Kavecká, predseda správnej Rady Slovenský pacient, o. z. Ing. arch. Radoslav Herda, či predsedníčka Občianskeho združenia pre podporu vzdelávania SaPA PhDr. Anna Bullová.