TLAČOVÁ SPRÁVA: Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku – budeme zatvárať kliniky a oddelenia?

Pridané dňa: 22.07.2016

TLAČOVÁ SPRÁVA

Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku – budeme zatvárať kliniky a oddelenia?

Bratislava 22. 7. 2016 – V slovenskom zdravotníctve chýbajú tisícky sestier a pôrodných asistentiek, pričom zohnať sestru je problém nielen do ambulancií lekárov, ale aj do niektorých zdravotníckych zariadení. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opätovne vyzýva kompetentných, aby prestali zatvárať oči nad problémom a začali okamžite riešiť nedostatok sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňovala na nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Problém sa opätovne ukázal teraz, keď najznámejšia a najstaršia nemocnica na Mickiewiczovej ulici v Bratislave ruší jednu z dvoch interných kliník pre chýbajúce sestry na oddelení. „Je absurdné, aby sa nedostatok sestier v 21. storočí riešil zatváraním oddelení namiesto toho, aby sa kompetentní snažili zatraktívniť povolanie sestier a pôrodných asistentiek a celkovo zlepšili ich pracovné podmienky, ktoré by zabezpečili ich stabilizáciu v systéme,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá sa pýta, koľko protestných zhromaždení, „stanovačiek“, hromadných výpovedí, zatvorených oddelení ešte je potrebných, aby si kompetentní uvedomili, že sestry a pôrodné asistentky tento štát potrebuje.
Nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek trpí celá Európa, ale Slovenská republika patrí k tým krajinám, kde je najvypuklejší problém. Ako povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., zatiaľ, čo podľa údajov OECD v Nórsku je na 1000 obyvateľov 16,89 sestry, v Nemecku (13,14), v Rakúsku (8,00), v Maďarsku (6,41), v Českej republike (7,93), na Slovensku sa o tisíc obyvateľov v priemere stará len 5,75 sestry.
Zo štatistík SK SaPA vyplýva, že za posledných 8 rokov na Slovensku viac sestier a pôrodných asistentiek ubudlo, ako pribudlo. Ako povedal člen Rady a Prezídia SK SaPA a riaditeľ kancelárie komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., zatiaľ, čo od roku 2009 do súčasnosti zo systému odišlo 6001 sestier a pôrodných asistentiek do starobného dôchodku, SK SaPA za rovnaké obdobie registrovala len 2102 nových sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú absolventkami. „Pritom si treba uvedomiť, že v systéme chýbali ešte ďalšie stovky sestier a pôrodných asistentiek, ktoré boli na materskej a rodičovskej dovolenke, respektíve každoročne odchádzali pracovať do zahraničia,“ vysvetlil PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podľa prezidenta Regionálnej komory Vysoké Tatry PhDr. Lukáša Kobera, PhD. opakovane upozorňuje konkrétne zdravotnícke zariadenia, vrátane zriaďovateľov na nedodržiavanie počtu sestier, ktoré sa majú starať o jednotlivých pacientov. Spätná väzba od nich svedčí o tom, že nie je záujem riešiť uvedený problém.
Na Slovensku bolo k 31. 5. 2016 celkovo registrovaných 42 415 sestier a pôrodných asistentiek (40 557 sestier a 1851 pôrodných asistentiek), z toho 41 526 žien a 819 mužov. „Najviac sestier je v Bratislavskom kraji (6 410). V Košickom kraji pracuje 5 858 sestier a pôrodných asistentiek, v Prešovskom kraji (5 525), v Žilinskom kraji (5 173), v Banskobystrickom kraji (4 692), Nitrianskom kraji (4 447), a Trenčianskom kraji (3 465). Najmenej sestier a pôrodných asistentiek je v Trnavskom kraji (3 100). Ďalších 3475 sestier nemá vyznačený samosprávny kraj,“ dodal člen Rady a Prezídia SK SaPA a riaditeľ kancelárie komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0915 943 571
e-mail: laurinc@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

Tabuľka č. 1: Vývoj priemerného počtu sestier na 1000 obyvateľov podľa OECD

ROK

Počet sestier
v
SR

Počet sestier
v
ČR

Počet sestier
v
HU

Počet sestier
v
PL

Počet sestier
v
GB

Počet sestier
v
Nórsku

Počet sestier
v Rakúsku

Počet sestier
v
Nemecku

2014

5,75

7,93

6,41

5,24

8,19

16,89

8,00

13,14

2013

5,75

7,99

6,43

5,27

8,18

16,67

7,87

12,96

2012

5,82

8,06

6,32

5,56

8,21

16,53

7,83

12,61

2011

5,94

8,03

6,21

5,28

8,36

16,40

7,78

12,29

2010

6,07

8,10

6,22

5,28

9,52

16,13

7,70

12,16

2009

6,07

8,09

6,21

5,25

9,75

15,93

7,63

12,04

Zdroj: OECD

Tabuľka č. 2: Vývoj odchodu a príchodu sestier a PA do systému zdravotníctva (2009 – 2016)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Spolu

absolventi

207

226

271

228

249

364

471

86

2102

dôchodcovia

339

1811

710

908

545

376

855

457

6001

materská / rodičovská dovolenka

12

124

141

201

243

362

618

280

Zdroj: Register SK SaPA
* Údaj k 30. 5. 2016