TLAČOVÁ SPRÁVA: Komora víta zvýšenie miezd sestrám s vysokoškolským vzdelaním, no naďalej požaduje upraviť mzdy všetkým sestrám

Pridané dňa: 08.12.2017

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava 8. 12. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a praxou najmenej 5 rokov, no myslí si, že takéto sestry by si zaslúžili viac. Predstavitelia komory navyše upozorňujú na to, že aby bolo možné na Slovensku stabilizovať katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentkám, bude potrebné zvýšiť platy všetkým sestrám a pôrodným asistentkám.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek považuje zvýšenie miezd sestrám s vysokoškolským vzdelaním a potrebnou praxou za jeden z motivačných a stabilizačných nástrojov. Sme radi, že sa ministerstvu zdravotníctva podarilo vytvoriť priestor pre kompetencie a odmeňovanie sestier s magisterským stupňom vzdelania, nakoľko je potrebné využiť ich potenciál pre zlepšenie starostlivosť o našich pacientov. Myslíme si však, že to bude len slabá motivácia, keďže týmto sestrám sa za vyššiu zodpovednosť zvýši plat o 40 eur,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že zvýšenie sa bude týka približne len 4 až 5 tisíc sestier.
Ako povedal člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., už viac ako 10 rokov majú sestry možnosť získavať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti na vysokých školách a bolo by veľkou chybou konečne nevyužiť tento potenciál v nadväznosti na prax a získané špecializačné vzdelanie v prospech zdravotníckeho systému a kvality poskytovanej starostlivosti pre pacientov. „Samozrejme, táto zmena je len kvapkou v mori a nie koncepčným riešením, ktoré by malo zvýšiť počet sestier v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Nevzdali sme sa myšlienky a aj naďalej budeme požadovať od ministra zdravotníctva, aby mali sestry a pôrodné asistentky, ktoré vykonávajú svoju prácu vo verejnom záujme, garantovanú mzdu aj na základe rokov praxe tak ako v okolitých krajinách,“ dodal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňuje na katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a aj z dôvodu slabého ohodnotenia zo systému neustále odchádzajú sestry a nové neprichádzajú. Aj z tohto dôvodu predstavitelia komory ešte 20. apríla 2017 poslala žiadosť ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi o plošné zvýšenie koeficientov pre všetky kategórie sestier, dodnes však nedostala odpoveď. „Plat pre základnú sestru by sa mal pohybovať na úrovni koeficientov 1,0 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predošlé dva roky, plat sestry s certifikátom na úrovni 1,1 %, sestry so špecializáciou na úrovni 1,2% a pre sestru s pokročilou praxou na úrovni 1,3 %. Je zložité totiž motivovať sestry, aby zostali v zdravotníctve, ak si v obchodnom reťazci zarobia 960 eur s rôznymi benefitmi za podstatne menej zodpovednosti a fyzickej námahy,“ dodáva prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.