Tlačová konferencia: Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek

Tlačová konferencia: Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 05.05.2017

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v piatok 5. mája 2017 vo Zvolene zúčastnila 2. vedeckej konferencii pôrodných asistentiek s názvom Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek, ktorú SK SaPA organizovala v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety bl. Sáry Salkaházi v Rožňave, mestom Zvolen a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene. Súčasťou odborného podujatia bola tlačová konferencia, kde boli novinárskej obci prezentované výsledky odborníkov. Novinárov informovali prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Zuzana Drapáčová a predsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy Ing. Zuzana Krišková, PhD.