Tlačová konferencia: Legalizujme činnosti sestier podľa ich vzdelania, praxe a najnovších vedeckých poznatkov

Tlačová konferencia: Legalizujme činnosti sestier podľa ich vzdelania, praxe a najnovších vedeckých poznatkov

Pridané dňa: 11.08.2016

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dňa 11. 8. 2016 v sídle kancelárie komory organizovala tlačovú konferenciu na tému: „Legalizujme činnosti sestier podľa ich vzdelania, praxe a najnovších vedeckých poznatkov." Novinárov informovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., a členka Rady SK SaPA Mgr. Ľubica Husárová. V rámci tlačovej konferencii SK SaPA vydala tlačovú správu, ktorú si môžete prečítať nižšie:
https://www.sksapa.sk/files/podujatia/SKSaPA_TS_sestry_praca_legaliziacia_11.8.pdf