Tlačová konferencia: Aké bolo slovenské zdravotníctvo v minulom roku a aké by malo byť v roku 2017?

Tlačová konferencia: Aké bolo slovenské zdravotníctvo v minulom roku a aké by malo byť v roku 2017?

Pridané dňa: 10.01.2017


Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s členom Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milanom Laurincom, PhD., dipl. s. a členkou Rady SK SaPA Bc. Barborou Kapitánovou. 10. januára 2017 na tlačovej konferencii v Dome novinárom zhodnotili doterajšiu činnosť ministra zdravotníctva Tomáša Druckera a predstavili očakávania sestier a pôrodných asistentiek od tvorcov zákona.