TASR: Sesterská komora žiada podporu pre domáce ošetrovanie pacientov

Pridané dňa: 29.03.2017

Sesterská komora žiada podporu pre domáce ošetrovanie pacientov

(28.03.2017; www.teraz.sk; Slovensko, 17:38, s. -; TASR)

Takáto starostlivosť má byť na okraji záujmu zdravotných poisťovní a tak agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti riešia existenčné problémy.

Na snímke prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 28. marca (TASR) - Sesterská komora žiada podporu pre ošetrovanie pacientov v domácom prostredí. Takáto starostlivosť má byť na okraji záujmu zdravotných poisťovní a tak agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) riešia existenčné problémy. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera(nominant Smeru-SD), aby ešte tento rok podporil vypracovanie koncepcie rozvoja a financovania ADOS. Ministerstvo sestrám odkázalo, že problematiku rieši.

"Je najvyšší čas, aby sme urobili radikálne zmeny v ponímaní akútnej a dlhodobej, chronickej starostlivosti. Musíme vedieť oddeliť tieto formy starostlivosti tak, aby každý z týchto segmentov bol správne nastavený pre potreby našich pacientov. Pre štát je vysoko neefektívne, aby pacient bol doliečovaný v nemocnici niekoľko týždňov, keď systém zdravotnej starostlivosti poskytuje aj efektívnejšiu ošetrovateľskú starostlivosť," hovorí prezidentka komory Iveta Lazorová.

Sestry poukazujú, že problémy s hradením domácej starostlivosti sú najmä v prípade štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. "Máme nedostatočné limity zo strany VšZP, v ktorých chýba presná špecifikácia, ktorí pacienti a ktoré výkony boli zaplatené, a ktoré zaplatené neboli. Revízni pracovníci pri následných kontrolách kontrolujú všetky výkony, ktoré sme vykázali. Ako môžeme my, ADOS, pracovníkom VšZP pri kontrolách dokázať, že kontrolujú niečo, čo sme uhradené nemali?" pýta sa Tereza Lengyelová, členka Rady SKSaPA a podpredsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v ADOS.

Predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Jaroslav Straka upozorňuje, že štátna poisťovňa neprepláca množstvo výkonov. Napriek tomu, že niektorí poskytovatelia ADOS zaznamenali takmer o 50 percent viac výkonov, VšZP napriek písomným žiadostiam zo strany ADOS v roku 2016 vôbec neupravila výšku mesačných limitov so zdôvodnením, že na to nie je dostatok disponibilných prostriedkov, upozorňuje komora. ADOS tak má byť najnižšie financovaný segment zdravotnej starostlivosti, čo môže ohrozovať jeho existenciu.

"VšZP si váži prácu agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré majú v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku nezameniteľné postavenie," reagovala jej hovorkyňa Petra Balážová s tým, že poisťovňa má záujem aktívne participovať na riešeniach týkajúcich sa rozvoja a ďalšieho financovania ADOS. VšZP je aj súčasťou pracovnej skupiny na ministerstve.

Štátna poisťovňa podľa jej slov napriek ozdravnému plánu a úsporným opatreniam v tomto roku neplánuje znižovanie platieb a objemov pre tento segment. "VšZP sa v zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti môže zaviazať len k takým úhradám, ktoré sú kryté finančnými zdrojmi. V tomto slova zmysle s poskytovateľmi pravidelne rokuje a dohoduje si finančný objem. Súčasťou zmlúv sú aj pravidlá uznávania výkonov, ak je zdravotná starostlivosť vykázaná v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami, VšZP ju uhradí," zhrnula.

Ministerstvo zdravotníctva odmieta, že by v oblasti domácej ošetrovateľskej starostlivosti nekonalo. "Rezort už zriadil pracovnú skupinu, kde sa táto problematika aktívne rieši. Súčasťou tejto pracovnej skupiny je aj SKSaPA, nakoľko je pre nás dôležité pripraviť taký koncept fungovania domáceho ošetrovateľstva, ktorý bude reflektovať reálne potreby praxe a posunúť veci komplexne vpred. Aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa už viackrát vyjadril, že podporuje rozvoj domáceho ošetrovateľstva," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Avizovala, že ministerstvo zároveň v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici pripravuje od mája pilotný projekt využitia služieb agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre potreby nemocníc. Tá prostredníctvom verejného obstarávania vyberie agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, s ktorou uzatvorí zmluvu. Následne bude prepúšťať do domáceho prostredia pacientov, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný a v domácom prostredí im zabezpečí poskytovanie služieb agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti na vlastné náklady.

Nemocnica tak bude môcť znížiť priemernú dobu hospitalizácie. "Výhody to prinesie aj pre pacienta, ktorý sa bude môcť po stabilizovaní zdravotného stavu ďalej doliečovať v domácom prostredí, kde mu bude poskytnutá potrebná liečba. Pacient tak v nemocnici strávi len nevyhnutne dlhý čas a ďalšia časť jeho liečby bude pokračovať v jeho domácom prostredí," uviedla Eliášová. Ministerstvo plánuje podobný projekt spustiť aj v Bratislave a následne prípadne aj v ďalších mestách.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantnou formou zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v domácom alebo v inom sociálnom prostredí pre pacientov, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu, nakoľko sú čiastočne alebo úplne imobilní. Poskytuje ju sestra alebo pôrodná asistentkaprostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

http://www.teraz.sk/slovensko/sesterska-komora-ziada-podporu-pre-dom/251493-clanok.html