TA3: Sestry chcú viac kompetencií

Pridané dňa: 16.01.2018

Sestry chcú viac kompetencií

(16.01.2018; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 2/18; - / Rastislav Iliev)

Rastislav Iliev, moderátor:

"Zdravotné sestry by chceli ešte viac kompetencií, než im priklepne ministerstvo zdravotníctva. Chceli by napríklad vystavovať recepty vybraných druhov liekov a dietetických potravín. Myslia si totiž, že tým odbremenia lekárov, ktorí budú mať viac času na svojich pacientov.

Od februára by sa mali zdravotným sestrám rozšíriť kompetencie. Pre pacientov to znamená, že im sestry môžu podávať na základe svojho uváženia lieky na tlmenie bolesti, či zníženie telesnej teploty a robiť môžu aj množstvo ďalších úkonov. Pacient tak už nebude musieť v bolestiach čakať na to, kým sa jeho ošetrujúci lekár vráti napríklad z operačného zákroku. Oblasť e-zdravia ale podľa sestier umožňuje, aby zdravotné sestry s pokročilou praxou na seba preniesli ešte viac úkonov, ktoré teraz môže robiť iba lekár. Argumentujú tým, že aj v zahraničí je to bežná prax."

Iveta Lazorová, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek:

"Tam, kde sestry pracujú samostatne, ich častokrát brzdí to, že napríklad dietetické potraviny pre pacienta, zdravotnícky materiál, ale aj niektoré druhy liekov musí predpisovať lekár, napriek tomu, že sestra pozná najlepšie stav toho pacienta. Toto sme chceli tak isto odbúrať, tak ako to máme zadefinované vo vzdelaní."